گاهی ساز دلت ناکوک میزنداز آن ناکوک هایی ک هر چه خودت را ب آ...

گاهی ساز دلت ناکوک میزند

از آن ناکوک هایی ک هر چه خودت را ب آب و آتش بزنی درست ک نمیشود هیچ بدتر میشود از آن ناکوک هایی ک فقط یک نفر قِلق آن را میداند از آن ناکوک هایی ک تا ب خودت بیایی، میبینی سیم های دلت ب یک رشته نازک بند شده و تا دست کسی ب آن بخورد با صدای دنگ مانندی پاره میشود از آن ناکوک هایی ک تار تار پاره دلت با یک نگاه، یک صدا، یک خنده، یک حرف هم درست میشود هم کوک توگویی!!! ن.... توگویی نمیشود واقعا دل چون ساز است نگاهش نکنی، لبخندش نزنی، دست نوازش روی تارهایش نکشی ناکوک میزند از همان ناکوک هایی ک دلت با آنها خوب آشناست... آری!!! همان ناکوک ها... همان ناکوک هایی... ک ذره ذره... جان از تو می کاهد... • #suerjunior • #Donghae • #ELFish • #ELF • #دلنوشتم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...