شاخ هارا شناسایی کنید(۱۱):درود؛این دسته از شاخ ها که با نام ...

شاخ هارا شناسایی کنید(۱۱):

درود؛این دسته از شاخ ها که با نام 《خودشاخ پنداران تعویضاتی》شناخته میشوند گونه ای هستند که به جای استفاده از کلمات متداول فارسی از جایگزینی نا معقول برای آن استفاده میکنند به طور مثال به جای نوشتن "تشکر"از"طشکر"استفاده کرده و بر اساس شواهد موجود هرگز روش استفاده از تنوین را نیاموخته اند که هیچ گویا اصلا با آن آشنا نیستند و در عوض آن را با کلماتی دیگر تعویض میکنند زیرا به جای نوشتن"لطفا یا مثلا"از "لطفن یا مصلن"بهره میبرند....و به راستی در کار ایشان جای بسی تعجب است=/
#شاخ_ها_را_بشناسیم #شاخ_شناسی #شاخ_ها_را_شناسایی_کنیم #خود_شاخ_پنداران_تعویضاتی #تعویض_کنندگان #حمایت_از_تنوین_آموزی #استفاده_از_تنوین_ها_را_یاد_بگیریم #تنوین #شاخ_ها_را_ریشه_کن_کنیم #شاخ_نباشیم #ضد_شاخ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...