" #زنی که واقعاً #عاشق باشد #فراموشی در #ذاتش نیست‌."کاپیتان...

" #زنی که واقعاً #عاشق باشد #فراموشی در #ذاتش نیست‌."

کاپیتان هارویل لبخند زد و گفت: "در مورد هم‌جنس‌هایتان چنین ادعایی می‌کنید؟" و ان هم با لبخند جواب داد: "بله، مسلماً ما زن‌ها به آن سرعتی که شما مرد‌ها فراموش‌مان می‌کنید شما را فراموش نمی‌کنیم. شاید بیشتر به قضا و قدر مربوط بشود تا فضیلت و شایستگی. دست خودمان نیست. توی خانه هستیم، آرام و بی‌ سر ‌و‌ صدا، محدود، و احساسات به ما هجوم می‌آورد. شما‌ها مجبورید کار و تقلا بکنید. همیشه شغلی دارید، تفریحات و مشغله‌هایی دارید، کار و بار دارید، و همین‌ها شما‌ها را زود به امور روزمره بر‌می‌گرداند. کار و مشغله و تغییر و تحول خیلی زود #خاطرات را کمرنگ می‌کند." #ترغیب #جین_آستین

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...