تمآم‌جنگهای‌جهآننآمت‌راحآضرغآیب،می‌کنند....یک‌هفته‌نرو !مرخص...

تمآم‌جنگهای‌جهآن

نآمت‌را
حآضرغآیب،می‌کنند....
یک‌هفته‌نرو !
مرخصی‌بگیر...
دیشب‌خواب‌دیدم‌که‌با‌اسلحه
موهآیم‌راشانه‌میکنی...
اسلحه ای‌باآیک‌شاخه‌میخک‌سفیدبرضآمنش.....
خیراست
میدانم...
#چیستآ‌یثربی....:leaf_fluttering_in_wind:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...