ادامه پست قبل...بی بی مریم بود که در جریان جنگ جهانی اول سفی...

ادامه پست قبل...

بی بی مریم بود که در جریان جنگ جهانی اول سفیر آلمان را از دست انگلیس و آمریکا در خانه شخصی خود چند ماه پناه داد و او را از راه عراق به آلمان فرستاد تا امپراطور آلمان نشان مدال شجاعت به او بدهد. نشانی که به غیر از بی مریم هرگز به کسی داده نشد. و بعد از آن بود که رایش سوم امپراطور آلمان اعلام کرد که لرها با آلمانها از یک نژاد هستند. و از آن موقع بر سر زبانهأ افتاد و حالا ایرانیها همه جا پوزش را میدهند و نمیدانند اگر شیرزن قوم من نبود، ادعای هم نژادی با آلمان هم نبود... قوم من بود که مردی بنام رکل به رضاخان دیکتاتور و مخوف گفت اگر میخواهی با تو صلح کنم باید دخترت را به عقد پسرم در بیاوری قوم من بود که اعلام کرد اگر عقاب هم بخواهد از آسمان کوههای زاگرس و حتی کشور من، بگذرد باید پرهایش را باج بدهد. قومِ من لُر است بی غَلّ و غَش و دست نخورده... سرزمینِ من، مَهدِ آهنِ جهان است... پایتختِ پُل های تاریخیِ جهان… ( آری با افتخار به این لقب میبالم، چون من #لُرَم ) لر را بیشتر بشناسند لر، #اصیل ترین طایفه ی پارس. قبل از ورود آریایی ها حکومت ایلام و تمدن ایلام در سرزمین لرها بوده است. کوروش بزرگ زاده ی انزان(ایذه) بزرگترین شاه جهان و نماد ایران و فخر بشر.منشورش نخستین منشور حقوق بشر است که همه را آزادی هدیه میدهد. نهاوند تا دماوند نخستین سکونتگاه پارسیان در ایران بوده اند. جز لر چه کسی معنی واژه های (نِها) و (دِما) را میداند؟(وَند) بیشترین کاربردش در میان لرهاست. بهاروند، دریکوند (خزانه داران هخامنشیان.سکه طلای داریوش را دریک میگویند.غار کلماکره با شهرت جهانی اش در منطقه ی طایفه ی دریکوند بزرگترین خزانه ی سلطنتی دنیا)طوایف لرستان همه وند دارند. "نِها" یعنی جلو "دِما" یعنی پشت سر اینها را فقط لرها بکار میبرند. کوروش و داریوش خود را با (ایما) و (هدم) معرفی میکنند که لرها هم دقیقا این واژه ها را بکار میبرند. زبان پارسی پهلوی همان زبان ساسانیان هنوز در لرستان نمود دارد. اسپید،اشکفت،اشکار و... اوستای زرتشت واژگانش را لرها خوب میدانند:ایواره،آسن،آگر و... فردوسی در شاهنامه واژگانی دارد که فقط لرها هنوز بر زبان میرانند.. #من_لرم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...