شمامـ همـ میبینینـ:eyes:  اونـ دونفریـ کـ منـ میبینمـ:broken...

شمامـ همـ میبینینـ:eyes: اونـ دونفریـ کـ منـ میبینمـ:broken_heart: :broken_heart:

شمامـ لبخنداشونو میبینینـ:smiling_face_with_smiling_eyes: :smiling_face_with_smiling_eyes: شمامـ دلتونـ براشونـ تنگـ شدهـ:broken_heart: :broken_heart: شمامـ دلتونـ برایـ گیومیـ شمردنا و کیوتـ بازیایایـ سونگمینـ تنگـ شدهـ:disappointed_face: :broken_heart: شمامـ دلتونـ برایـ مرد مقتدر سوجو و آنیونگـ هاسهـ یو کانگینـ اینمیدا گفتناشـ تنگـ شدهـ:disappointed_face: :broken_heart: شمامـ همـ سوجو رو بدونـ ددیـ میبینینـ کاشـ میشد برایـ همیشهـ اینـ چهار سالـ نحسو حذفـ کرد کاشـ میشد برگشتـ بـ سالـ 2007 سالیـ کـ همشونـ بودنـ کنار همـ:disappointed_face: :broken_heart: دلمـ برا اینـ لبخنداتونـ کنار پسرا تنگـ میشهـ:disappointed_face: :broken_heart: #superjunior #سوپرجونیور #ELF #الف #Heechul #هیچول #Kangin #کانگین #Sungmin #سونگمین #Eunhyuk #ایونهیوک #Donghae #دونگهه #Hearttext #دلنوشته #دلنوشتم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...