#روز_دختر :downwards_black_arrow:حتما خوانده شـود،بسیـار مهم...

#روز_دختر :downwards_black_arrow:

حتما خوانده شـود،بسیـار مهم یکی بود یکی نبود . . . انسـان ها بر روی کره ی زمین می زیستند همراه حیوانات که خیلی هایشان مهـم بودند درخت هـا که گاه و بی گـاه تبلیغ مراقبتشان میشد غذاها که برای تمام نشدنشـان هر کاری میکردنـد آبی که فراوانـ بود و کـم . . . انسان هـا دو دستـه بودند:مرد و پسـر :) زنهـا مهـم نبودنـد در این جامعـه فقط بپـز برایـم،بشور پاهایـم و بیار برایـم در اینجا که زن ها و دخترهـا حکـم یک حیوان را هم ندارند . . . روز هشت مارس روزشان است . . . روز نابرابری جنسیتی :) امروز روزیست که فقط نام دارد و نه اصل این روز نه چندان اصیل را به تمام: دخترهـای سرزمینـم که در گرمای چهل درجه با مقنعه ی سیـاه به مدرسه میرونـد، به انهایـی که حق رای دادن را نداشتنـد به انهـایی که برای "چهارشنبه ی سفیدشان"پوسیدنـد به انهـایی که کمتـر از سگ های ولگرد خیابـان ها اهمیـت داده میشود، تبریک میگویم:smiling_face_with_smiling_eyes::broken_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...