#شهامت_می خواهدهرروز برای زندگی بلند شویدست خودت را بگیریو ر...

#شهامت_می خواهد

هرروز برای زندگی بلند شوی دست خودت را بگیری و روزمره را ادامه دهی شهامت می خواهد وقتی خسته ای دست از تلاش برنداری شهامت می خواهد جنگیدن وقتی تنها بازیکنِ میدانِ تو خودت هستی اما عجیب می چسبد همین شهامت داشتن می توانی در اوجِ نخواستن در اوجِ نتواستن از خودت قهرمان بسازی و این قهرمان را ستایش کنی راستش را بخواهید این روزها باید برای زندگی کردن شهامت داشت می دانید چه می گویم؟ ز ن د گ ی کردن نه به هر قیمتی زنده بودن . . . #عکسنوشته #مدلمو #مدل_لباس #کپشن_عاشقانه #مدل_عروس #مدلینگ_عکاسی #مدل_مو #کپشن_مطالعه_شود #مدلینگ #عکس_زیبا #عکس_هنری #کپشن_با_شما #کپشن_خاص #عکس_نوشته #کپشن_زیبا #کپشن #عکس #کپشن_کوتاه #مدلینگ #عکس_پروفایل #مدلینگ_ایران #prilaga #کپشن:white_down_pointing_backhand_index: #عکس_کودک #مدل_مانتو #عکسپروفایل #کپشن_مطالعه_شود:white_down_pointing_backhand_index: #عکس_خاص

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...