#حجاب:small_orange_diamond:بانو ...◇مادامی که ارزش وجود خود ...

#حجاب

:small_orange_diamond:بانو ... ◇مادامی که ارزش وجود خود را درک نکنی! ◇مادامی که نقش خود را در زندگی، محدود در خوشی‌های زودگذر، مادیات، تنوع طلبی و جلب توجه کردن بدانی ... ◇مادام که خود را بازیچه‌ی دست کارگردانانی سازی، که از آن سوی مرزها با هدفی معلوم، برایت نقش می‌نویسند ... ◇مادامی که مفهوم #آزادی را به اشتباه، تفسیر کنی ... ◇و مادام که در زندگی ات، خدا را گم کرده باشی :collision_symbol: :down-pointing_red_triangle:ناچار؛ :name_badge:هر روز بدنبال یک عذر و بهانه و توجیه برای #بدحجابی خواهی گشت!! :white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index: :heavy_multiplication_x:️که حجاب، #زن را #محدود و #افسرده می‌کند !! :heavy_multiplication_x:️ کافیست دلِ انسان، پاک باشد !! :heavy_multiplication_x:️به مردها بگویید نگاه نکنند !! :heavy_multiplication_x:️حجاب، مردان را حریص‌تر می‌کند !! و:heavy_multiplication_x:️ هزار بهانه‌ی دیگر که طوطی وار در ذهنت رژه می‌روند ... :hundred_points_symbol:بانو ... تا زمانی که ارزش، جایگاه و نقش خود را به عنوان یک بانوی #انسان_ساز درک نکنی ... هر چه دلیل بیاورم برای ارزش حجاب و پوشیده بودن زن بی فایده است :heavy_exclamation_mark_symbol:️ @um.efafgaraei

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...