:small_orange_diamond:بانو ...◇مادامی که #ارزش وجود خود را د...

:small_orange_diamond:بانو ...

◇مادامی که #ارزش وجود خود را درک نکنی!
◇مادامی که #نقش خود را در زندگی، محدود در خوشی‌های #زودگذر، مادیات، تنوع طلبی و #جلب_توجه کردن بدانی ...
◇مادام که خود را #بازیچه‌ی دست کارگردانانی سازی، که از آن سوی مرزها با هدفی معلوم، برایت نقش می‌نویسند ...
◇مادامی که مفهوم #آزادی را به اشتباه، تفسیر کنی ...
◇و مادام که در زندگی ات، #خدا را گم کرده باشی :collision_symbol:
:down-pointing_red_triangle:ناچار؛
:name_badge:هر روز بدنبال یک عذر و بهانه و توجیه برای #بدحجابی خواهی گشت!!
:white_down_pointing_backhand_index::white_down_pointing_backhand_index:
:heavy_multiplication_x:️که حجاب، #زن را #محدود و #افسرده می‌کند !!
:heavy_multiplication_x:️ کافیست دلِ انسان، #پاک باشد !!
:heavy_multiplication_x:️به مردها بگویید نگاه نکنند !!
:heavy_multiplication_x:️حجاب، مردان را حریص‌تر می‌کند !!
و:heavy_multiplication_x:️ هزار بهانه‌ی دیگر که طوطی وار در ذهنت رژه می‌روند ...
:hundred_points_symbol:بانو ... تا زمانی که #ارزش، جایگاه و نقش خود را به عنوان یک بانوی #انسان_ساز درک نکنی ... هر چه دلیل بیاورم برای ارزش حجاب و پوشیده بودن زن بی فایده است :heavy_exclamation_mark_symbol:️
#حجاب
@um.efafgaraei

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...