:tulip: شب_قدر_همراه_با_ابراهیم :cherry_blossom: شهدا آخر رف...

:tulip: شب_قدر_همراه_با_ابراهیم

:cherry_blossom: شهدا آخر رفاقت و معرفتند، اگر دستی به سویشان برآوری و قدمی در راهشان برداری، برایت سنگ تمام خواهند گذاشت. :cherry_blossom: بیایید در این شب های قدر، ابراهیم را به مجلس خود دعوت کنیم با به یاد آوردن لحظات سخت و طاقت فرسای گردان کمیل و حنظله در محاصره دشمن و تشنگی و گرسنگی آنان و تنهایی ابراهیم در حلقه دشمنان بعثی، با التماس از او بخواهیم، حال و هوای اشک و آه و گریه و انابه ای مثل حال و هوای روزها و لحظات آخر حیاتش در کانال کمیل به ما بدهد. :cherry_blossom: از او بخواهیم رسم رفاقت را بجا آورده برای ما از خدا سالی پر از هدیه های معنوی و رزق الهی طلب کند و آتش عشق الهی را دل ما برافروزد. #رفاقت_دو_طرفه_با_شهدا :leaf_fluttering_in_wind::hibiscus::cherry_blossom::sparkles::leaf_fluttering_in_wind::hibiscus::cherry_blossom::sparkles::leaf_fluttering_in_wind::hibiscus::cherry_blossom::sparkles: :white_right_pointing_backhand_index: :white_left_pointing_backhand_index:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...