بسم الله الرحمن الرحیمدوباره سقیفه‌ای دیگرو اهل سقیفه‌ای دیگ...

 بسم الله الرحمن الرحیم

دوباره سقیفه‌ای دیگر و اهل سقیفه‌ای دیگر این بار هیزم برای سوزاندن کدامین در آورده‌اند چه شده که به جای چهل تن سپاهی را برای سوزاندنمان مهیا کرده‌اند گویا هم عهدان و منکران غدیر سخت ترسیده‌اند از شورمان و از شعورمان از سر به خاک ساییدن‌ها و بی محابا دویدن‌هایمان گویا اهالی سقیفه‌ی بنی ساعده بیمناکند از حضورمان در حرم‌ها و شیداییمان در محرم‌ها از داشته‌هامان و از جان گذشتن‌هامان گویا این جماعت احساس خطر کردند از سیاهی جامه‌هایمان از لطمه زدن‌ها و از گریه‌هایمان از بزم عزا و تقدیس ارض کربُ‌بلا ولی این بار راه را اشتباه آمده‌اند ما شیعه‌ایم ما شیعه‌ایم :white_medium_star:️رسالتمان محمدی :white_medium_star:️ولایتمان علوی :white_medium_star:️عصمتمان فاطمی :white_medium_star:️سخاوتمان حسنی :white_medium_star:️عزتمان حسینی :white_medium_star:️غیرتمان عباسی :white_medium_star:️صبرمان زینبی :white_medium_star:️عبادتمان سجادی :white_medium_star:️شریعتمان باقری :white_medium_star:️مذهبمان جعفری :white_medium_star:️بردباریمان کاظمی :white_medium_star:️مهربانیمان رضوی :white_medium_star:️بخششمان تقوی :white_medium_star:️زیارتمان نقوی :white_medium_star:️نگاهمان عسگری :white_medium_star:️و امیدمان مهدوی است ما را از چه می ترسانید؟؟ ما را از چه می ترسانید؟؟ شهادت آرمان ماست ما را به آتش بکشید ما را بسوزانید به شیعه بودنمان افتخار می‌کنیم و حیدری فریاد برمی‌آوریم: لبیک یا حسین لبیک یا حسین... :hibiscus: :hibiscus:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...