رفیق خوب چیست ؟صدقه نیست اما هر نوع بَلا را دفع میکند.افسردگ...

رفیق خوب چیست ؟

صدقه نیست اما هر نوع بَلا را دفع میکند. افسردگی را منحل میکند! آخر هفته ها با او خوش است و اگر نباشد هفت روز هفته دق میکند. بال و پَر برای رسیدن به آرزوهایت نیست،اما یک جفت پا دارد و چند پای دیگر قرض میکند که در مسیر رویاهایت با تو همراه شود.. دَم و باز دَم نیست؛اما اگر نفست میان راه گرفت،شانه هایت را آرام فشار میدهد،بطری آبی میان دستت میگذاردتا گلویی تَر کنی و بعد با خنده ها و دیوانه‌بازی‌هایش سِرِپایَت میکند تا با سَرحالی ادامه دَهی . . این را بگویم و خَلاص ... رفیق تا آخرش،میماند؛ ولیکن رفیقِ‌خوب تا آخرش،‌رفیق‌میماند! #مژده_فتحی :blue_heart:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...