#ثروت_برای_آسایش و #بهره_گرفتن_نعمتها#مال_از_بهر_آسایش_عمرست...

#ثروت_برای_آسایش و #بهره_گرفتن_نعمتها

#مال_از_بهر_آسایش_عمرست **** نه #عمر از بهر گرد کردن مال. #سعدی #عاقلی را پرسیدند: #نیک_بخت کیست و #بدبختی ( #شقاوت و #شوربختی ) چیست؟ گفت: #نیک_بخت آنکه خورد و کِشت و #بدبخت آنکه مُرد و هشت (فرو گذاشت). مکن #نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد *** که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد آقای دکتر #خلیل_خطیب_رهبر در معنی چند جمله دارند: #سعادتمند کسی است که از #نعمت_های_جهان بهره برگرفت و تخم #نیکی افشاند و #شوربخت آنکس که بآز #مالی_اندوخت و خود نخورد و بناکام بر جای بگذاشت و درگذشت. بر جنازه ی آن #فرومایه ی ناکس که طاعتی و خیری هرگز از دستش برنیاید، #نماز مگزار، چه زندگانی در کار بدست آوردن خواسته صرف کرد و خود بهره ای نگرفت و بنا خواه رفت. #سعدی در چکامه ای دیگر نیز فرماید: نداشت #چشم_بصیرت که گرد کرد و نخورد *** ببرد #گوی_سعادت که صرف کرد و بداد #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #فرهنگ_و_ادب #ادبیات #شعر #نثر_کهن #شف32155

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...