معرفی حضرت مهدی(عج) به دو زبان فارسی و انگلیسی.امام #زمان(ع)...

معرفی حضرت مهدی(عج) به دو زبان فارسی و انگلیسی

.
امام #زمان(ع) امام #دوازدهم مسلمانان است.او کسی است که ازدوران کودکی در غیبت به سر می برده و غیبت کبری او هنوز هم ادامه داشته وتا زمانی که خداوند اجازه ندهد-باز هم ادامه خواهد داشت.امام زمان در بین مسلمانان از ارزش و احترام خاصی بر خوردار است شاید یکی از دلایل آن این است که او آخرین#منجی بشریت و آخرین کسی است که می تواند بشر را از #ظلم و #فساد و #تباهی کنونی نجات دهد.پس برای فرجش دعا کنیم.
- Imam-e-#zaman is the #twelveth imam for
-Muslims and he was in absence from his child
-times.And his long absence continued now.And it isn’t going to finish without #ALLAH permit. He is the end Pedeemer for mankind. And he is someone who just he can reclaims mankind of opression and spoil.Because of it #Muslims have much value for him.
امام زمان کیست؟
نام مبارک:نام مبارک ایشان#(محمّد) است.واین نامی است که #پیامبراکرم
(ص) برای او پسندیده است.پیامبر اسلام درباره او می فرماید: #مهدی(عج)
از فرزندان من است و نام او هم نام من است.ومی فرماید:امام زمان از نظر
شکل و شمایل شبیه ترین کس به من است.
Who is #mahdi
His name:His holy name is ((#MOHAMMAD((The holy prophet of Islam(PEASE BE UPON HIM)chose. it for him and said:Mahdi*s name likes my name and he likes me very much in treat to other people and be kindly to popular poeple abd etc.THE holy prophet in this sayings wantsto says that Mahdi -a person will many next years after him.
القاب:ایشان #القاب فراوانی دارند-از جمله: مهدی - #منصور- #صالح -
#صاحب_الزمان - #ولی_الله - #حجة_الله - #قائم باامرهِ و ... .
Sobriquets:
He has many sobriquts.For example: MAHDI- #MANSOUR- #SALEH and etc#.
نام پدر:پدر آن حضرت امام #حسن_عسگری_امام #یازدهم مسلمانان است.
Father’s name:His father is imam HASSAN- E-#ASKARI.(eleventh imam for، Muslims)
نام مادر:مادرآن حضرت #((نرجس)) نام داشتند. ایشان دختر یکی از نوادگان #روم به نام #یشوعا بودند. از القاب ایشان می توان به #سوسن - #صیقل و #حکیمه اشاره کرد.
Mother’s name:His mother was ((NARJES)).#Narjes was daughtar of one of the #king*ssons-the king of #((RUM))
#سال-تولد:امام زمان در سال ۲۵۵هجری شمسی دیده به جهان گشودند.
Born-year:He borns in 834 A.D# .
#محل-تولد:امام زمان در شهر #سامرا و در منزل پدرش دیده به جهان
گشوده اند.
Born place:He borns in #SAMARRA(in Iraq( and in his #father’s house#.
مطالبی در باره زندگی ایشان:
دوران زندگی: زندگی ایشان به سه قسمت تقسیم میشود:
۱.از هنگام تولد تازمان فوت پدربزرگوارشان که جمعآ ۵ سال می باشد. یعنی ازسال ۲۵۵ تا ۲۶۰ هجری قمری.
۲.از سال۲۶۰ تا۳۲۹هجری قمری که حضرت از طریق نواب چهارگانه خود با مردم در ارتباط بود.و آن ها را راهنمایی می کرد.
۳.از سال ۳۲۹هجری قمری #غیبت کبری آغازشده و تا زمانی که خداوند اجازه ندهد پایان نمی پذیرد.
Some information about Mahdi: Life ages:His life has three parts:
1.From his birthday to when his father died. It means from 834 A.D to 839 A.D .
2.From 839 A.D to 918 A.D that he was in communication with popular people by his deputys.And in this wayhe guided them and answered to their questions.
3.From 918 A.D his long absence started.
#اهداف امام زمان پس از ظهور:
مهم ترین هدف امام پس از ظهور تثبیت #حاکمیت دین اسلام در جهان است که به همین منظورمهدی (عج) از غیبت کبری خارج می شود.در مرحله بعد امام با کمک ۳۱۳نفریارمخصوص خود،که از بهترین وبا تقوا ترین مردم آن زمان انتخاب می شوند،به جنگ با #ظالمان و #زورگویان و #فاسدان پرداخته وآنها را محو و نابود می کنند. پس از ازمیان رفتن #شیاطین،طبق روایات، وضع زندگی مردم بسیاربهتراززمان کنونی خواهد شد.و اعمال ناپسند از بین خواهند رفت.
Mahdi’s tragets after outburst:Oneof his first tragets is provering Islam lia- bility in the world.Inthe nextstage he wants to riases the bad kinds of human.After that -after riasing the tempters- the situation of people’s life.will be more better than before.(Tray cabals) So we understand ((MAHDI)) is redeermer for human. The best #REDEEMER for human.
احادیثی از حضرت مهدی(عج):
۱.هیچ چیز مثل #نماز،بینی شیطان را به خاک نمالیده است.
Some says about MAHDI:
1.Nothing about prayers cannot smites tem-pter

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...