#کما :heavy_check_mark:️طول مدت کما، بهترین شاخص برای پیش بی...

#کما

:heavy_check_mark:️طول مدت کما، بهترین شاخص برای پیش بینی شدت صدمات مغزی ست :large_red_circle: ازبین رفتن هوشیاری به مدت 20 دقیقه یا کمتر آسیب دیده گی خفیف,بهترین معیار سنجش هوشیاری در بیماران اینتوبه four score( درکانال صحبت شده است)، است که فعلا از اسکور GCS استفاده می شود :crystal_ball:فقدان هوشیاری به دنبال تروما به مدت 21 تا 59 دقیقه آسیب دیده گی متوسط :crystal_ball: کما به مدت یک ساعت یا بیشتر را آسیب دیده گی (Head Injery) شدید میگن :heavy_check_mark:️ باتوجه به اینکه دراکثر صدمات سر شکستگی گردن وجود دارد ( مگر اینکه خلافش ثابت شود) اولین قدم مراقبت دراین بیماران بی حرکت کردن گردن هست آسیب به طناب نخاعی (SCI) غیرقابل برگشت هست :public_address_loudspeaker: مردمکهای چشم همان طرف سر که ضایعه مغزی درآنجا بوجود آمده دچار اختلال می شوند اما نقایص حسی حرکتی درطرف مقابل ضایعه مغزی ایجاد می شود :public_address_loudspeaker: برای پی بردن به تغییرات نامحسوس مردمکها،باید در محیط تاریک 4 مرتبه نورباریک ( pen light) به هردوچشم همزمان تابانده شود :ballot_box_with_check:️ درصدمات بصل النخاع و پل مغز و مسمومیت با مخدرها مردمکها نوک سوزنی ( pin point) می شوند ودر وسط ثابت میشن :ballot_box_with_check:️ درصدمات فوق چادرینه مردمکها کوچک می شوند ومتقارن ولی دارای واکنش به نور ( reaction) هستند :ballot_box_with_check:️ آنیزوکوریا یا نابرابری مردمکها ونامتقارن شدن آنها بدنبال توده فضاگیر دربافت مغز است

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...