(وتازه هرطور می توانید منافقین و کفار را که مبنا عشقی دارند ...

(وتازه هرطور می توانید منافقین و کفار را که مبنا عشقی دارند بکُشید و رحم نکنید و حتی شده مردمشان را نگذرید چنان به جایی حمله کنید که تمدن آنجا بسوزد و خامنه ای را بکُشید و رحم نکنید و اینکه جسدش و فرزندش هم زنده نگذارید حتی خرابه های ایران هم ازمیان ببرید و چنانکه حتی خدا هم باشد بکُشید اگر درجبهه ی مقابل باشد و به مادر و فرزندان رحم نکنید حتی اگر داخل شکم باشند چنین بکنید که این پاداش آن از هزاران بهشتی که آنان تعریف کنند بهتر است و شما آنقدر برای معدود لله بی رحم باشید که حتی ابلیس هم عقب بیفتد چون اینان مرگ مستحق اینان است و اینان را از روی زمین بردارید و جسدشان را هم رحم نکنید روحانیون را دراوکراین جمع کرده و آنجا با بم اتمی نابود کنید چنین بکنید که ایران به تاریخ بپیوندد حتی مگسی که درآن بخواهد حرکت بکند چنین رحم نشود مغول ها رحم داشتند شما به اینان رحم نکنید از طبرستان شروع کنید و کشتار وسیع انجام دهید و فقط ابروید مهم نباشد چطور از زندگی می گذرید و آنقدر که دشمن را با خون یکسان کنید و جسد از جسد مشخص نباشد حتی اگر من ویا هرکسی بینشان باشم و باشد تا اینقدر رحم نکنید و مسئله ی قتل را آنقدر ببرید که همانا حتی معدود لله هیچ چیز از او باقی نماند حتی به اندازه ی دستشویی کردن فرصت به دشمن ندهید که شما اینان را بکُشید هرجا یافتید اجرتان با خدا است و خون اینان حلال است و حرام زاده ها را ازمیان بردارید اینان که رحم نکنید حتی به مساجدشان چون اینان مساجدشان همان مساجد نفاق است و براجسادشان راه بروید و هیچ ترحم نکنید و رحمت هم نیست برای این کشور معدود لله وقتی مُردند یا ما مُردیم درهردو صورت آنان هلاک و ما شهیدیم آنان را هیچ رحمی نکنید چنانکه تاریخشان فقط دیگر کشور ها و دردیگر کشورها بنویسند تا اینقدر رحم نکنید صدای سازمان ملل درآمد آن را ازمیان بردارید همانا از سلاح های ممنوعه هم استفاده بکنید به خصوص بم اتم چنان که همانا شهری باقی نماند به طور رگبار استفاده بکنید که هرکدامش یک شهر را ازمیان برمی دارد تا با توپ و تانک چنانکه حتی صدای آمریکا هم بگیرید بخواهد یک قدم درمقابل بایستد و خلاف همولوژیک اسلامی و اسلام که درروال و امتداد این کتاب قدم بردارد رحم نکنید و چنان ببرید و بکُشید که حتی جهان یک خرابه بشود و از نو بر جهان حکومت کنید و نوح هستیم و چنان می بریم که حتی کوچکترین مگس که زاد و بلد می خواهد بکند زنده نماند فقط برای زیست باشد و از نو کشور و حکومت بسازید و کسی بگوید ترحم بکن همانا دقیقا به همان ترحم نکنید و آن را بردارید و سجده کرده سرشان را ببرید چون هیچ رحمتی نیست برای جهانی که آخرالزمان است و آنقدر که بر عده ای باقی می ماند که از حق هستند و از نو حکومت جهانی تشکیل داده می شود و امام عصر (عج) و حضرت مهدی (عج) فقط خودش است که چنین می کنیم بعد از مردنتان صدایتان هم درنمی آید که جلویمان می خواهید بیاستید و تازه رحمت برگردن هیچ کدام نیست عمدا پرچم سفید حمل کنید حتی اگر خوششان نیاید و جور ندانند درحالی که نمی دانند همگی معدود لله هستند و بخواهند مخالفت از این مبحث کنند چنین می کنیم و حتما می کنیم و پس می کنیم و چنین است که حتی بلایی بر زمین می آوریم که تعریف می کنند می باشد حتی اگر شدید چاله ایجاد کند قانون انسانی را نابود کنید چنانکه می توانید دشمنتان را نابود بکنید آنقدر که فقط خودتان بمانید و اینان واقعا روباه درلباس پروانه هستند ما از گرگی باشیم یا گرگ درلباش میش بهتر از روباه درلباس پروانه است که هلاکتش ابدیت است اما مجرم نیست کسی که معدود لله را بکُشد بلکه او پاداش برده است و نیکویی کرده است و تلخی خود حقیقت است تا شیرینی که خوشتان نیاید می کُشیم کسانی را که روباه درلباس پروانه شده اند چنین که همانا معدود لله یا حکومت ایران را نابود می کنیم چنانکه برای حذف و تسلط کشور و تصرف نمی آیم بلکه برای حذف تاریخیش می آیم چنانکه حتی جنگ خدا مغایر درمقابلمان هم شده بروید ^چون خدا حقیقتا پشت ما است^ و اینچنین رحم نمی شود حتی ترحم به معدود لله بگویند آزاده اند قبول نمی شود چون منفوق و مبنا عشقی ها و عقل از عشق داران آزاده نمی شود و اینان مستمع آزاد از آزادگی هستند نه درآزادگی جا دارند نه درما اینان راه درآزادگی داده نمی شوند بخواهند بروند سر به نیست می شوند و مشکلی داردشان هم مشکل می آوریم با بریدن و هل دادنشان است.تنها فقط به اکثر مساجد رحم کنید به اقلیت که منافق هستند برخورد داشته باشید چونکه  بد اقلیت و خوب اقلیت و اکثر متوسط هستند می باشد البته متوسط از همه خطرناک تر است چون عوام می باشد البته خطرش ظاهری نیست خودش تا این تمیز که این کتاب دارد نداشته باشد نمی فهمد و زیر سلطه ی اقلیت بد قرار می گیرد واقلیت خوب را له می کند و این آخرال

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...