عاقبت خاک شود حسن جمال من و توخوب و بد میگذرد وای به حال من ...

عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو

خوب و بد میگذرد وای به حال من و تو
قرعه امروز به نام من و فردا دگری است
میخورد تیر اجل بر پروبال من و تو
مال دنیا نشود سد ره مرگ کسی
گیرم این کل جهان باشد از آن من و تو

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...