#هلا بروحی وحیاتی وگلبی والشریان#هلا بنفسی الاشمه ویا هوی ال...

#هلا بروحی وحیاتی وگلبی والشریان

#هلا بنفسی الاشمه ویا هوی الرریه
#یمین الله علیه هوای الګ مشتاگ
#واسمګ علی السانی صایر اغنیه
#مثل ام الولد لمن یفز بالیل
#افز بالیل اذکرګ وبحسن نیه
#انا بدونګ حیاتی تصیر مثل الیل
#یالوجهګ ضوه وللیل کمریه
#الورد یذبل ترا من اگطع علیه المای
#وگلبی الیوم ذابل ونتهِ أّلَمَیِّهِ
#یگولون الشمس بیها الحیا والکون
#وبشوفګ حبیبی ترد الحیا بیه
#یا شریان گلبی البیه اضخ دمای
#یانسمت شمال بیوم شرجیه
#یگلولی شجرالک شی همت بهواګ
#تعال وشوف حبګ شعمل بیه

:heavy_black_heart: خــــاص:heavy_black_heart:دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...