ویژه کنید
عکس و تصویر بـه نـام نامـی عـــاشـقـان بریـده ســـر به پیش تیغتـان می شـود سـینه ام سپـر مــن ...

بـه نـام نامـی عـــاشـقـان بریـده ســـر
به پیش تیغتـان می شـود سـینه ام سپـر
مــن از تبـــار سـرهای بر نیــزه رفتـه ام
تـو از ســر بـریـده نـتـرسـان مــرا دگــر
جـهـــان پـر از نــوای لــبـیـڪ مـاست
جـهـــان پـر از خــروش خـون خداسـت
ڪـه هـرزمـان،زمـان جــان دادن اسـت
ڪـه هـر زمـیـن بـرای مـا ڪـربـلاسـت
شـمـا ڪـه دینـتـان نه دیـن خـداسـت
حـسـابتـان ز هـر مـسـلمــان جداسـت
مــا تا آخـــــر مــدافعــان عـشـقـیـم
جـان بر ڪـف در عــراق و در دمشـقیـم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سَـر آن اسـت ڪه در طریـق وصـال بـر باد رود و جـان متاعـی اسـت ڪه هـم او بخشیـده اسـت
تا به بهـای آن لَقایـش را بازخریـم و سـر آن ڪه مقتـول عشـق را #ثارالله گفتـه اند نیز در همیـن جاسـت.....عـاله همـه در طـواف عشـق اسـت و دایـره دار ایـن طـواف حسیـن (ع) اسـت

#شهید_مرتضی_آوینی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیـچیـده شَـمـیمـت همـه جـا ای تـن بی ســــر
مثـل شیشـه ی عطـری ڪه درش گـم شـده باشـد


#مدافعان_حرم
#شهید_محسن_حججی
#شهید_بی_سر

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...