:sparkle:️ نوشتیم نامت را که در تاریخ این سرزمین ثبت شود تا ...

:sparkle:️ نوشتیم نامت را که در تاریخ این سرزمین ثبت شود تا همه بدانند ما شریک #رانت خواران، #نجومی بگیران و #غارتگران بیت المال و تضییع کننده حقوق #مظلومان و #محرومان و #مستضعفان نبوده و نیستیم

:white_heavy_check_mark: @ m

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...