اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً میمیرد ﭼﻪ در درﯾﺎ ﭼﻪ در رؤﯾﺎچہ در درو...

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً میمیرد


ﭼﻪ در درﯾﺎ ﭼﻪ در رؤﯾﺎ

چہ در دروغ ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ

چہ در خوشی چہ در قدرت

چہ در جہل چہ در حسد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...