ی روز عالی دیگه با کلی انرژی مثبت خووب :))با همون دوستای دوس...

ی روز عالی دیگه

با کلی انرژی مثبت خووب :))
با همون دوستای دوستداشتنی :smiling_face_with_smiling_eyes:
#روز_قبل_از_سفر_مشهد_زهرا
#قرار_یهویی
#حسابدارِبد:persevering_face:
#عاخه_ساعت3بریم4برگردیم!
#من_از_خواب_بیدار_شدم_گُنگم:face_with_tears_of_joy:
#خنگ_شدن_بعضیا_در_فهمیدن_ساعت
#سفارش_آقای_حسینی
#پاکت_زباله_پاکت_فیریزر
#رسما_کرد_تو_پاچم_بجای_اشانتیون_یکی_هم_کم_داده:expressionless_face:
#با_206_بسوی_شهاب
#بریم_جلو_دانشگاهشون_یدور_بزنیم
#دیدن_آشنا:face_with_tears_of_joy:
#حالا_چ_کنیم!
#زشته_دیدنمون_بریم_سلام_کنیم
#زهرا_اومد
#سوییچ_رو_ماشین:smiling_face_with_horns:
#بشین_بریم
#فک_کنم_بر_نمیگشتیم_هم_عینه_خیالشون_نبود:confused_face:
#کثافدای_بی_فکر
#بیایید_بریم
#ساعت3:30
#دیگه_برگردیم_بجایی_نمیرسیم
#بریم_الغدیر
#گشنه_دکه_میبینه
#سوییچو_برد_با_خودش:hushed_face:
#سوییچ_یدک_داره_بزاریمش_بریم_ک_بریم؟؟:crying_face:
#گناه_داره
#بریم_دیگه_دیر_شد
#چون_بچه_های_خوبی_بودین_ی_دور_هم_علوی_میزنیم:grinning_face_with_smiling_eyes:
#دیدن_شوهرعمه_تو_راه:face_screaming_in_fear:
#من_در_صندوق_عقب
#بازی_تراکتور_پرسپولیس
#از_دستمون_رفت_هیجانی_بود_اخراجی_داش:grinning_face:
#دیرش_میشه_بریم
#حالا_ما_کجا_بریم؟_زوده:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:
#تو_ماشین_همینجوری_میشینیم
#ضبط_حساس_میشود_ب_همه_حرکات:face_with_tears_of_joy:
#فاطمه_جواب_نمیده
#شیشه_رو_با_ضد_بخار_پاک_میکنم
#اوووففف_بو_میده_جورابت:face_with_medical_mask:
#پاتو_نچسبون_ب_شیشه_بخار_گرف_اه_انقد_زحمت_کشیدم:face_with_look_of_triumph:
#بریم_حدیث_و_فریده_رو_ببینیم
#زنگ_میزنیم_فریده_دانشگاهه_اگه_حدیث_نیاد_خودم_میام
#میگه_حدیث_مامانش_اجازه_نمیده:face_with_open_mouth:
#حالا_زنگ_بزن
#حدیث_نمیتونه_بیاد
#شوهرمنم_مریض_شده:frowning_face_with_open_mouth:
#یهو!!_عجب_...:face_without_mouth:
#بریم_دنبال_پلیسه:face_with_stuck-out_tongue:
#اگه_نمیرفتن_نماز_تا_صحنه_جرم_پشت_سرشون_میرفتم:face_with_tears_of_joy:
#دلم_لبو_میخاد
#شهرزادم_میخاد
#دلش_باقالی_میخاد
#گشنمه:face_savouring_delicious_food:
#پیراشکی_بخوریم_یکم_سیر_بشیم
#خبر_بگیریم_حسابدارش_کی_میره_که_لبو_یخ_نکنه
#دو_تا_لبو_ی_باقالی
#آت_آشغال_بریزه_رو_باقالی؟:face_with_tears_of_joy:
#گند_زد_ب_زهرا
#کثیفففف:face_with_stuck-out_tongue:
#جای_همیشگی_منتظر_جواب_دادن_مهندسان:unamused_face:
#اون_کار_حسابدارش_تموم_نشده:tired_face:
#این_یکی_چرا_جواب_نمیده:pouting_face:
#مث_تو_فیلما_گفتم:face_with_tears_of_joy:
#دیر_شد
#بالاخره_زنگ_زد
#بدو_پایین_اینا_رو_بگیر_برو
#با_اون_دمپایایی_خوشگله_زردش:face_with_tears_of_joy:
#در_خونه_زهرا
#نچ_همزمان:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:
#چقد_دلمون_پره
#عالی_بود
#با_اینکه_کل_روز_یهویی_بود_ولی_خوش_گذشت
#تشکر_ویژه_از_پایه_همیشگیمون_که_کارم_داشته_باشه_باز_یجوری_هست_حتی_کوتاه_کم:raised_hand::smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes:
#مرسی_که_بودین:smiling_face_with_smiling_eyes:
#۱۳۹۵_۱۱_۱۷
.
#البته_اون_روز_هیچ_عکسی_گرفته_نشده_بود
#عکس_مربوط_به_شیرینی_ماشین_چند_روز_قبل:smiling_face_with_smiling_eyes:

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...