"14" یکی از همکلاسیام ک با رقیب دوست بود بم گف ب نمکدون بگو ...

"14" یکی از همکلاسیام ک با رقیب دوست بود بم گف ب نمکدون بگو دختره سرکارت گذاشته و کلی چیزای دیگه، تازه فهمیدم دختره 2سالم بزرگتره!

منم ک خوشالو منتظره سندو مدرک ک زیراب طرفو بزنم؛ اس دادم بیا پارک بغل یونی. رفتیمو هرچی شنیده بودم بهش گفتم! گف ب اونی ک زیراب زده بگو همشو خودم میدونم. دختره بدبخت آبروشم تو خطره چون با منه، بیخود واسه دختر مردم حرف درنیارید!! تو اون پارک دیگه قید همه چیو زدمو واس خودم خطو نشون کشیدم ک سمتش نرمو فراموشش کنم... چنروز بعد پسرارو از طرف دانشگا بردن مشهد. منم ک ماشالا خاهره همه، کلی نبات زعفران جم کردم. اما نمکدون هیچی، کلی ب خودم فوش دادم! ظهر تایم ناهار اس داد بیا پارک. رفتم دیدم یه پاکت کادو کوچیک دستشه. سوغاتیم بود...انگار دنیارو بم دادن! عطره ماهه تولدم، یه دسبنده نقره، یه تسبیح سفید. خیلی خوشال و ذوق زده سوغاتیامو داد و از خریدنشون واسم حرف میزدو تو چشام زل زده بود ببینه تونسته خوشحالم کنه یا نه. اون وسط یچیز ب ذهنم اومد ک خیلی حالمو گرف... سرمو انداختم پایین...لامصب چونم رف رو ویبره... با بغض پرسیدم لنگه همینارو واسه اونم خریدی نه...؟ یهو عصبی شدو چونمو گرف...با حرص نگاهه دستش کردم ک با اجازه کی دستش بم خورده...؟ شورو کرد داد زدن ک اگ قراره کسی ناراحت شهو بازخاستم کنه اونه ن تو. اون باید ناراحت شه تورو هنوز دوس دارم، اون باید ناراحت شه ک نمیتونم فراموشت کنم، اون باید ناراحت شه ک چرا باید واسه تویی ک هیچیم نیستی سوغاتی بیارم...! "هیچی نیستیه" تیشه بود ب بغضم... با گریه بستمش ب فوش ک غلط کردی عاشقم کردی...من ک داشتم زندگیمو میکردم من ک التماست کردم ولم کن من ک راضی ب شکستن غرورت نبودم چرا داری لهم میکنی؟ دیدی گفتم یه ترم بگذره چشات وامیشه ک از من بهترشم هست...؟ دیدی دعای ماه رمضونت گرفتو مهرت ب دلم افتاد...؟ حالا من چ خاکی سرم بریزم داود....؟ دیدم که اشکای اونم سرخورد...اما رفت... دیگه با هم حرفی نزدیمو امتحانا تموم شد و ترم جدید شورو شد.  اولین روز ترم بم اس داد بیا فلان کلاس. رفتم. درو بست یجارو نشون داد گف بشین اونجا. نشستم. پرسید یادته؟ با غرور گفتم آره ولی از حافظم پاکش میکنم. گف اون روز ک حضور غیاب میکردم اول از اسمت خوشم اومد. از اسمت رسیدم ب چشاتو دلم رفت ک رفت. حالا گفتم بیای اینجا تا برگردیم ب 1ساله قبل و همه چیو از نو شورو کنیم. پاشدم از کلاس اومدم بیرون...نذاشتم ادامه حرفاشو بگه... #عاشقانه_های_مژگان

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...