خــــــــدایابهترین درسهـــــا را      در زمان سختــــــی آم...

خــــــــدایا

بهترین درسهـــــا را
در زمان سختــــــی آمــــوختم
و دانستـــــم صبور بودن
یک ایمــــــان است،
و خویشتن داری یک عبـــــــادت ...

فهمیدم ناکامی به معنای
تاخیـــــــر است، نه شکست
و خنــــدیـــــدن یک نیایش است ...

فهمیـــــدم جــــز به تو نمـــی‌توان
امُیــــــــــد داشت،
و جز با عشق به تو نمی‌توان
زندگــــــی کرد ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...