ﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﻃﺎﻗﺖ ﻏﺮﺑﺖ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻃﺎﻗﺖ ﻗﺮﺑﺖﺩﻝ ﻧﻬﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺍ...

ﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﻃﺎﻗﺖ ﻏﺮﺑﺖ ﻧﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻃﺎﻗﺖ ﻗﺮﺑﺖ

ﺩﻝ ﻧﻬﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﺻﺒﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺪﺍﻧﻢ

#ﺳﻌﺪﯼ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...