⭐️ شب را بدونِ💜 افسوسِ امروزِ رفته⭐️ بدون آهِ گذشته تمام ڪن💜...
۴۵

⭐️ شب را بدونِ💜 افسوسِ امروزِ رفته⭐️ بدون آهِ گذشته تمام ڪن💜...

وقتی از سازنده مینیون پرسیدند: چرا همه شخصیت ها مرد هستن؟پاس...
۱۱

وقتی از سازنده مینیون پرسیدند: چرا همه شخصیت ها مرد هستن؟پاس...

🌷🌷🌷‏خودت را برای نگه داشتن هیچ فردی در زندگیت عوض نکنباید ای...

🌷🌷🌷‏خودت را برای نگه داشتن هیچ فردی در زندگیت عوض نکنباید ای...

خواستم فقط بگم خرس و گل قدیمی شده، ی موقع کلاه سرتون نره 😁@p...
۹

خواستم فقط بگم خرس و گل قدیمی شده، ی موقع کلاه سرتون نره 😁@p...

قوانین ریاضییات❤بردارها با ابتدای مشترک 😍
۳۴

قوانین ریاضییات❤بردارها با ابتدای مشترک 😍

نقل می کنند در روزگاری بچه شروری بود که اطرافیانش را با سخنا...
۳

نقل می کنند در روزگاری بچه شروری بود که اطرافیانش را با سخنا...

ضرب المثل زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است !در زمان قدیم مرد ه...
۲

ضرب المثل زخم زبان بدتر از زخم شمشیر است !در زمان قدیم مرد ه...

دزد حلوایی را گرفتند و سوار بر الاغ در شهر میچرخاندند و مردم...
۱

دزد حلوایی را گرفتند و سوار بر الاغ در شهر میچرخاندند و مردم...

از مِهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آیینه راست...

از مِهر دوستان ریاکار خوشتر است دشنام دشمنی که چو آیینه راست...

De una vez por todaSoy más fuerte solaیک‌ بار برای همیشهتنها...

De una vez por todaSoy más fuerte solaیک‌ بار برای همیشهتنها...

گاهى اوقات تصمیم به تمام کردن یک رابطه، حتى اگر به قیمت شکست...
۳

گاهى اوقات تصمیم به تمام کردن یک رابطه، حتى اگر به قیمت شکست...

آنچه ازدواج را ناشاد می کندفقدان عشق نیستفقدان دوستی است#نیچ...
۲

آنچه ازدواج را ناشاد می کندفقدان عشق نیستفقدان دوستی است#نیچ...

When God is leveling you up, who on earth can pull you down?...

When God is leveling you up, who on earth can pull you down?...