عایم بک😐💛
۴۶۲

عایم بک😐💛

#حقیقت :face_with_tears_of_joy:   ❖ اولش ی فیلم سادس بعد میش...
۲۴۹

#حقیقت :face_with_tears_of_joy: ❖ اولش ی فیلم سادس بعد میش...

وقتی بچه هستی، مدام از تو می‌پرسند: «حالا فرض کنیم همه مردم ...
۲۴۳

وقتی بچه هستی، مدام از تو می‌پرسند: «حالا فرض کنیم همه مردم ...

[همیشه نباید قهرمان باشی تا دختره رو بدست بیاری. بعضی وقتا د...
۳۵۲

[همیشه نباید قهرمان باشی تا دختره رو بدست بیاری. بعضی وقتا د...

:grinning_face_with_smiling_eyes::revolving_hearts:بی مناسبت...
۷۲۶

:grinning_face_with_smiling_eyes::revolving_hearts:بی مناسبت...

I said I'd catch you if you fallAnd if they laugh, then fuck...
۹

I said I'd catch you if you fallAnd if they laugh, then fuck...

we are Venom :revolving_hearts:#venom
۷۴

we are Venom :revolving_hearts:#venom

...عرررررر تووووولدههههههههههه عنمههههه:smiling_face_with_he...
۲۲۸

...عرررررر تووووولدههههههههههه عنمههههه:smiling_face_with_he...

مَّن اَگَّر نیکَّم وُّ گَّر بَّد..تُو بُرو فآکّ یُور سِلفّ :...
۱۲۱

مَّن اَگَّر نیکَّم وُّ گَّر بَّد..تُو بُرو فآکّ یُور سِلفّ :...

:| :reversed_hand_with_middle_finger_extended:
۱۶۲

:| :reversed_hand_with_middle_finger_extended:

no caption.. :)
۴۴

no caption.. :)

سلام سلام همگی سلام:neutral_face:عی زندگی سلام :neutral_face...
۳۹

سلام سلام همگی سلام:neutral_face:عی زندگی سلام :neutral_face...

ی منگلی بود که شونزده سال پیش ولی امروز (درک این جمله رو میز...
۲۲۵

ی منگلی بود که شونزده سال پیش ولی امروز (درک این جمله رو میز...

خجسته باد تولد همستر کوچولو ( کوچولو هم نمیشه گف با این سندو...
۲۳۷

خجسته باد تولد همستر کوچولو ( کوچولو هم نمیشه گف با این سندو...

شاهکار :|خودتونو مسخره کنید :|#یوغورتا :|#AAH
۴۰۷۶

شاهکار :|خودتونو مسخره کنید :|#یوغورتا :|#AAH

#طفولیت :|#AAH
۱۷۱

#طفولیت :|#AAH

این همه اسم قشنگ هست اخه...:face_with_tears_of_joy:این چیه خ...
۵۰۶

این همه اسم قشنگ هست اخه...:face_with_tears_of_joy:این چیه خ...

میخام همینجا ب تمام اون بیخردا((دانشمندا :| )) یی که با تفکر...
۱۸۷

میخام همینجا ب تمام اون بیخردا((دانشمندا :| )) یی که با تفکر...

I want to kill myself ="|#AAH
۱۹۲

I want to kill myself ="|#AAH