از #رحمت خدا نامید نشوید

از #رحمت خدا نامید نشوید

خدایا:person_with_folded_hands: به حرمت شهیدان مظلوم کربلا :...

خدایا:person_with_folded_hands: به حرمت شهیدان مظلوم کربلا :...

ماییم و خیال یــار و این گوشه ی دل....

ماییم و خیال یــار و این گوشه ی دل....

:sparkles: به گلِ دشت نینوا صلوات :sparkles: به نکو شبه مصطف...

:sparkles: به گلِ دشت نینوا صلوات :sparkles: به نکو شبه مصطف...

#خانواده #عشق #ازدواج

https://pormatlab.com/hadic


 #حدیث_...

#خانواده #عشق #ازدواج https://pormatlab.com/hadic #حدیث_...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: شمر نمازش را میخواند...
۲

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: شمر نمازش را میخواند...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: آن هـــمه فــــرات… ...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: آن هـــمه فــــرات… ...

#بگو_مگو #دوست #عصبانیت . .

 https://pormatlab.com/hadic

....

#بگو_مگو #دوست #عصبانیت . . https://pormatlab.com/hadic ....

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: خدایا... دستم به آسم...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament: خدایا... دستم به آسم...

#سلام #گل #نرگس

#سلام #گل #نرگس

گر سوز #عشق در دل ما رخنه گر نبود
 #سلطان عشق را به سوی ما ن...

گر سوز #عشق در دل ما رخنه گر نبود #سلطان عشق را به سوی ما ن...

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ ب...

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ ب...

نرسد اگر به #علی کسی به کجا رود؟ 

به کجا رسد؟ 

به خدا قسم ...

نرسد اگر به #علی کسی به کجا رود؟ به کجا رسد؟ به خدا قسم ...