negin.s82

negin.s82

وقتی مهم نیستی ؛نیستی دیگه !زور نزن...

وقتی ندارمت چجور توقع داری حالم خوب باشهبدون تو حال من آشوبه...
۰

وقتی ندارمت چجور توقع داری حالم خوب باشهبدون تو حال من آشوبه...

وقتی ارزشخودت رو بفهمی، دیگه به آدمها تخفیف نمیدی. احترام به...
۰

وقتی ارزشخودت رو بفهمی، دیگه به آدمها تخفیف نمیدی. احترام به...

تو بهترین فرشته ی روی زمینی مادرم:heavy_black_heart:
۱

تو بهترین فرشته ی روی زمینی مادرم:heavy_black_heart:

چه خوبه داشتن اینجور آدماییمرسی که هستی آبجی مهربونم:smiling...
۱

چه خوبه داشتن اینجور آدماییمرسی که هستی آبجی مهربونم:smiling...

سال نو مبارک سال خوبی داشته باشین:smiling_face_with_heart-sh...
۲

سال نو مبارک سال خوبی داشته باشین:smiling_face_with_heart-sh...

به جای خانه تکانی خانه ات کمی هم به فکر خانه تکانی دلت باش.....
۱

به جای خانه تکانی خانه ات کمی هم به فکر خانه تکانی دلت باش.....

چقد خوبه ک تو کنارم هستی مهربونم#sany
۲

چقد خوبه ک تو کنارم هستی مهربونم#sany

sany & negin
۶

sany & negin

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانن...
۲

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانن...

تو بهترین هدیه خدایی به من#sany
۳

تو بهترین هدیه خدایی به من#sany

#narjes #morabi
۱

#narjes #morabi

همه دلخوشیام خلاصه میشه با تو:smiling_face_with_heart-shaped...
۳

همه دلخوشیام خلاصه میشه با تو:smiling_face_with_heart-shaped...

*لبخند به لبهای شماحک باشد**غمهای شما همیشه اندک باشد**این ع...
۰

*لبخند به لبهای شماحک باشد**غمهای شما همیشه اندک باشد**این ع...