یاس سفید

munes110

چالش ناشناس حرفتوبزن
https://harfeto.timefriend.net/631284465

شعر زیبا
۱۳۱

شعر زیبا

عاشقانه
۵۵

عاشقانه

عاشقانه
۱۰

عاشقانه

صورتت مثل خط نستعلیق و بیتی از حافظ ، زیباست .
۱۰

صورتت مثل خط نستعلیق و بیتی از حافظ ، زیباست .

صنما، به دلنوازی نفسی بگیر دستمکه ز دیدن تو بی‌هوش و ز گفتن ...
۱۱

صنما، به دلنوازی نفسی بگیر دستمکه ز دیدن تو بی‌هوش و ز گفتن ...

سلام دوست عزیز همیشه دعا میکنم باطنم خیلی بهتر از ظاهرم باشه...
۶۸

سلام دوست عزیز همیشه دعا میکنم باطنم خیلی بهتر از ظاهرم باشه...

می گویم هنوز هم اسم من در گوشی ات مانده؟ کاش بشود برای یک با...
۹

می گویم هنوز هم اسم من در گوشی ات مانده؟ کاش بشود برای یک با...

خودت که نهولی مردمک چشمت عجب دوستت دارمی می‌گفت... #عکس_نوشت...
۲۳

خودت که نهولی مردمک چشمت عجب دوستت دارمی می‌گفت... #عکس_نوشت...

هرچند نداری تو ز احساس، نشانیمن عاشق لبخند توام، گرچه ندانیم...
۹۴

هرچند نداری تو ز احساس، نشانیمن عاشق لبخند توام، گرچه ندانیم...

الزایمر هم که بگیرم ، قلبم میگوید من کسی را بیشتر از خودم دو...
۷

الزایمر هم که بگیرم ، قلبم میگوید من کسی را بیشتر از خودم دو...

#عکس_نوشته_عاشقانه
۱۸

#عکس_نوشته_عاشقانه

#عکس_نوشته_عاشقانه
۲

#عکس_نوشته_عاشقانه

موهایت را زیباتر بباف و لالائیت را زیباتر در گوشهایم زمزمه ک...
۱۳

موهایت را زیباتر بباف و لالائیت را زیباتر در گوشهایم زمزمه ک...

.همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتیهمه رنگی و نگاری مگر از بهار ...
۱۴

.همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتیهمه رنگی و نگاری مگر از بهار ...

گمم نکندر گوشه‌ای از حافظه‌اتآرام می‌نشینمفقط بگذار بمانم......
۲۵

گمم نکندر گوشه‌ای از حافظه‌اتآرام می‌نشینمفقط بگذار بمانم......

شبیهِ کوزه در دل از غمت صدها تَرَک دارممرا خواهد شکست آخر تل...
۴

شبیهِ کوزه در دل از غمت صدها تَرَک دارممرا خواهد شکست آخر تل...

دلم تنهاست اما بعدِ تو همدم نمی خواهد!برایم سرنوشت انگار غیر...
۸

دلم تنهاست اما بعدِ تو همدم نمی خواهد!برایم سرنوشت انگار غیر...

گفتمش چشمِ سیاهت زِ سیاهی چو زغالگفت هشیار! نسوزی تو به این ...
۱

گفتمش چشمِ سیاهت زِ سیاهی چو زغالگفت هشیار! نسوزی تو به این ...

تو هم به فکر منی حاضرم قسم بخورمهمین زمان علنی حاضرم قسم بخو...
۴

تو هم به فکر منی حاضرم قسم بخورمهمین زمان علنی حاضرم قسم بخو...

هرکجا مینگرم باز تو را میبینم غرق هم گر بشوم باز تو را میبین...
۲

هرکجا مینگرم باز تو را میبینم غرق هم گر بشوم باز تو را میبین...