«فاتحه کشور را بخوانیم» !؟
دیروز تصاویر دکتر فردین فرمند نما...
۲

«فاتحه کشور را بخوانیم» !؟ دیروز تصاویر دکتر فردین فرمند نما...

#من_انقلابیملبیک یا امام خامنه ای(حفظ الله)پیچ نامش مزین به ...
۳

#من_انقلابیملبیک یا امام خامنه ای(حفظ الله)پیچ نامش مزین به ...

.:rose: همیشه وقتے از #حیا و #حجاب حرف میزنیم از خانم ها میگ...

.:rose: همیشه وقتے از #حیا و #حجاب حرف میزنیم از خانم ها میگ...