خادم بقیع

mim_karbalayei

از شیطانـ پرسیدند:
گمراھ کردنـ شیعیان چه سودی دارد؟؟
:japanese_ogre:گفتــ :
امام اینها که بیاید
روزگار منـ سیاھ خواهد شد
اینھا که گناه میکنند امامشانـ دیرتر
مے آید:loudly_crying_face::broken_heart:
:two_hearts::leaf_fluttering_in_wind:الهم عجل لویک الفرج:person_with_folded_hands::two_hearts:
.
:heart_with_ribbon::crown::multiple_musical_notes::camera::balloon:# />°| دل وجانم:green_heart:
/° به تومشغول:see-no-evil_monkey:
°\ و نظر در چپ و راست:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:

/° تا ندانندحریفان:winking_face:
°| که تو منظور منے:face_throwing_a_kiss::ok_hand_sign:
.
#سعدے_عاشق_پیشه:face_with_tears_of_joy::balloon:
#مقام‌معظم_دلبرے:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::victory_hand:️
.
:camera::balloon::cherry_blossom::leaf_fluttering_in_wind::crown:# />حسین جانـ:broken_heart:
من را بخر به خاطر
این چند قطره اشڪـ:droplet::droplet:
کارے به غیر گـریـھ بلد نیستم ، حسیـن جانمـ:two_hearts::loudly_crying_face:....
.
#مێډۅڼم شٱېڍ مټڼ ھٱېى ڪه نۊشٺم خيڵێ بۿم ۯبط ندأشٹنـ:smiling_face_with_smiling_eyes:
#ۇڶى ڨشڹڳڹـ:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::thumbs_up_sign:
#اِڼۺآٵَڵلّه څۊڜٺوڼ اومڍه باشهـ:winking_face::heavy_black_heart:
.
#یامولاعلیـ:revolving_hearts:

دنیا پر از آدمای خوبه،:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::...
۱

دنیا پر از آدمای خوبه،:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::...

نظرتون درمورد این #دستبند چیه ؟:smiling_face_with_heart-shap...
۱

نظرتون درمورد این #دستبند چیه ؟:smiling_face_with_heart-shap...

وقتی از ته دل بخندی؛:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::le...
۲

وقتی از ته دل بخندی؛:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::le...

حس خوبیستــ|•:smiling_face_with_smiling_eyes:امانتی ات را بر...
۱

حس خوبیستــ|•:smiling_face_with_smiling_eyes:امانتی ات را بر...

بیاید یه لیست بنویسیم :page_with_curl::smiling_face_with_hea...
۳

بیاید یه لیست بنویسیم :page_with_curl::smiling_face_with_hea...

سلاااام بچه ها حتما این پیج ببینین :smiling_face_with_heart-...

سلاااام بچه ها حتما این پیج ببینین :smiling_face_with_heart-...

بیست سال دیگهـ:shooting_star:بخاطر کارایے کهـانجام ندادے نار...
۳

بیست سال دیگهـ:shooting_star:بخاطر کارایے کهـانجام ندادے نار...

#نزار که چیزای کوچیکِ احمقانه°• شـادیـتـو•° خراب کنن:smiling...

#نزار که چیزای کوچیکِ احمقانه°• شـادیـتـو•° خراب کنن:smiling...

#خوشمزهـ:face_savouring_delicious_food: :soft_ice_cream: :)#...

#خوشمزهـ:face_savouring_delicious_food: :soft_ice_cream: :)#...

#اخلاق.فن.بیان:lady_beetle: :cloud: ️:)به حرف طرفتون خوب گوش...
۱

#اخلاق.فن.بیان:lady_beetle: :cloud: ️:)به حرف طرفتون خوب گوش...

#خوشمزهـ:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :soft_ice_crea...
۶

#خوشمزهـ:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: :soft_ice_crea...

#دلبرونه‌های_پاییز:fallen_leaf::black_heart_suit:️#نااارنگی:...

#دلبرونه‌های_پاییز:fallen_leaf::black_heart_suit:️#نااارنگی:...

#کدوم.طرح؟؟:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:   #یلدا :wa...
۱۱

#کدوم.طرح؟؟:smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #یلدا :wa...

#عادت_های_نادرست :sparkles::winking_face::white_down_pointin...
۳

#عادت_های_نادرست :sparkles::winking_face::white_down_pointin...

هر چی کمتر اهمیت بدی، شادتر زندگی میکنی.:smiling_face_with_s...
۲

هر چی کمتر اهمیت بدی، شادتر زندگی میکنی.:smiling_face_with_s...

اجازه نده دنیا خنده رو از لبات بدزده√∞:winking_face: :beatin...

اجازه نده دنیا خنده رو از لبات بدزده√∞:winking_face: :beatin...

تو را می شد بیشتر دوست داشتعجول بودی نماندی...:white_smiling...
۴

تو را می شد بیشتر دوست داشتعجول بودی نماندی...:white_smiling...

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست.زندگی را نفسی ارزش غم خوردن...
۱

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست.زندگی را نفسی ارزش غم خوردن...

یا درست حرف بزن:winking_face:یا عاقلانه سکوت کن:face_without...
۱

یا درست حرف بزن:winking_face:یا عاقلانه سکوت کن:face_without...

خدا سه حرف دارد ولی برای پر کردن تنهایی ام حرف ندارد
۷

خدا سه حرف دارد ولی برای پر کردن تنهایی ام حرف ندارد