[مهديه]

mhdiye_kh13

من گر نیکم و گر بَد تو برو خود را باش !
#كوچی_زاک_گیلان :)
يه چیز بگم
بیاین تفکرمون و اصلاح کنیم
"ممکنه کسی که فالو یا (لایک)(تگ)(شات)کردین از پیج شما خوشش نیاد میشه باحرف فالو کردم بک بده یا فول لایک کردم و .. تو منگنه نزاریدش؟"
ممنون که وقت گذاشتی و خوندی مخاطب زیباسرشت:)

مثل ماشین جلویی بی غل و غش قشنگ جمع کنین برین دم غروبم وسط ج...
۶

مثل ماشین جلویی بی غل و غش قشنگ جمع کنین برین دم غروبم وسط ج...

پل چوبی

پل چوبی

پل چوبی کیاشهریکی از مناطق نزدیک استانه اشرفیه تو استان گیلا...

پل چوبی کیاشهریکی از مناطق نزدیک استانه اشرفیه تو استان گیلا...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...
۳

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

حال برف رو میفهمیدم میدونست قراره آفتاب نابودش کنه اما با لب...

حال برف رو میفهمیدم میدونست قراره آفتاب نابودش کنه اما با لب...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...
۲

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

#مفهومی #سخن_بزرگان #دیالوگ #ادبیات #متن_ادبی #شعر_نو #دل_نو...

کوچک و بزرگ ندارد انگار کودکان بیشتر نبودنت را میفهمند... #س...
۴

کوچک و بزرگ ندارد انگار کودکان بیشتر نبودنت را میفهمند... #س...

تو به آرزوت رسیدی تو امام حسین و دیدی و درآخر طعم شهادت چشید...
۲

تو به آرزوت رسیدی تو امام حسین و دیدی و درآخر طعم شهادت چشید...

پرسیدند زیبایی را در چه میبینی؟گفتم در طلوع و غروب افتاب که ...
۴

پرسیدند زیبایی را در چه میبینی؟گفتم در طلوع و غروب افتاب که ...