#jimin #bts
۸

#jimin #bts

#jimin #bts
۴

#jimin #bts

دیگع هیچی نمیگم:neutral_face:
۱۱

دیگع هیچی نمیگم:neutral_face:

#jimin #bts
۱

#jimin #bts

#jimin #bts
۲

#jimin #bts

:crying_face::purple_heart::purple_heart::purple_heart::two_...

:crying_face::purple_heart::purple_heart::purple_heart::two_...

چطوری در هر حالتی خوشگله اخع:loudly_crying_face::loudly_cryi...
۱۰

چطوری در هر حالتی خوشگله اخع:loudly_crying_face::loudly_cryi...

:loudly_crying_face::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::sm...

:loudly_crying_face::smiling_face_with_heart-shaped_eyes::sm...

:crying_face::crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying...

:crying_face::crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying...

باز من اومدمو این گریه زاریامو شروع کردم:crying_face:
۴

باز من اومدمو این گریه زاریامو شروع کردم:crying_face:

دستاشو نگا اخع:crying_face::crying_face::crying_face::smilin...
۱

دستاشو نگا اخع:crying_face::crying_face::crying_face::smilin...

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:...
۳

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:...

چرا اخه چرا واقعا جواب این همع  سوالای منو کی میده خو:loudly...
۲

چرا اخه چرا واقعا جواب این همع سوالای منو کی میده خو:loudly...

کیوتی:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_...
۲

کیوتی:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_...

چرا یهو کیوت شد:neutral_face::loudly_crying_face::loudly_cry...
۳

چرا یهو کیوت شد:neutral_face::loudly_crying_face::loudly_cry...

نکن این کارا رو پسره لعنتی:loudly_crying_face::loudly_crying...

نکن این کارا رو پسره لعنتی:loudly_crying_face::loudly_crying...

واییییی خدایاااا:loudly_crying_face::loudly_crying_face::lou...

واییییی خدایاااا:loudly_crying_face::loudly_crying_face::lou...

چرا انقدر خوبی:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudl...
۲

چرا انقدر خوبی:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudl...