😢😢😢نصف شبه اینا نمیخوابن
۶۵

😢😢😢نصف شبه اینا نمیخوابن

عشق دایی😘😘
۱۵

عشق دایی😘😘

تقدیم به مادرانی که در این دنیا نیستن روحشان شاد❤❤
۵

تقدیم به مادرانی که در این دنیا نیستن روحشان شاد❤❤

روزت مبارک مادرم💞💞
۲

روزت مبارک مادرم💞💞

روحت شاد💔💔

روحت شاد💔💔

استاد جمشیدی هم الاه رحمتینه گتدی💔💔
۱

استاد جمشیدی هم الاه رحمتینه گتدی💔💔

یاشا آذربایجان💞💞
۷

یاشا آذربایجان💞💞