هفتمین عصمت خداوندیپنجمین چشمه سار روحانیتو شکافنده ی علومی ...
۳

هفتمین عصمت خداوندیپنجمین چشمه سار روحانیتو شکافنده ی علومی ...

مانند شمعی پیکر تو بی صدا سوختدر شعله های سرکـشِ زهر جفا سوخ...
۲

مانند شمعی پیکر تو بی صدا سوختدر شعله های سرکـشِ زهر جفا سوخ...

ابله بود هر آنکه محبت طلب کند از دلبری که رنگِ محبت ندیده اس...
۱

ابله بود هر آنکه محبت طلب کند از دلبری که رنگِ محبت ندیده اس...

غزل" تشویش "من زین دیار خسته و جانکاه می رومبا میل خویشتن نه...
۳

غزل" تشویش "من زین دیار خسته و جانکاه می رومبا میل خویشتن نه...

به قربون صدای عشق و گیسوی بد اقبالش
دلوم از ما بریده بی هوا ...
۳

به قربون صدای عشق و گیسوی بد اقبالش دلوم از ما بریده بی هوا ...

شاعری در قطار قم مشهد چای  می خورد و زیر لب  می گفت:شک ندارم...

شاعری در قطار قم مشهد چای می خورد و زیر لب می گفت:شک ندارم...

قبله ی هفتم ما قبله ی هشتم داردتا خراسانِ رضا آینه در قم دار...
۴

قبله ی هفتم ما قبله ی هشتم داردتا خراسانِ رضا آینه در قم دار...

از هزاران یک نفر اهل دل أند مابقی تندیسی از آب و گِل أند #لا...
۱

از هزاران یک نفر اهل دل أند مابقی تندیسی از آب و گِل أند #لا...

هر جای دنیایی دلم اونجاس#عکس_نوشتهhttps://t.me/BoghzeGhazal

هر جای دنیایی دلم اونجاس#عکس_نوشتهhttps://t.me/BoghzeGhazal

دارم هوای تربت شیخ الائمهچشمم به دست رحمت شیخ الائمهمنت خدای...

دارم هوای تربت شیخ الائمهچشمم به دست رحمت شیخ الائمهمنت خدای...

مگر رسول به وصفش بیان کند سخنیکه وصف ذات خدا نیست کار همچو م...

مگر رسول به وصفش بیان کند سخنیکه وصف ذات خدا نیست کار همچو م...

دیگر این ابر بهاری ، جان باریدن ندارداین گل خشکیده دیگر ، ار...
۲

دیگر این ابر بهاری ، جان باریدن ندارداین گل خشکیده دیگر ، ار...

تعبیر می شود به خدا خوابهایمانروزی شود شرابِ عسل آبهایمانگرد...
۱

تعبیر می شود به خدا خوابهایمانروزی شود شرابِ عسل آبهایمانگرد...

با عشق بسازیم اگر مرقدتان راپُر می کند آوازه ی آن کل جهان را...
۲

با عشق بسازیم اگر مرقدتان راپُر می کند آوازه ی آن کل جهان را...

عضو استهلال دنبال چه  می گردی؟ بیا ... حضرت قرص قمر اینجاست،...
۱

عضو استهلال دنبال چه می گردی؟ بیا ... حضرت قرص قمر اینجاست،...

با روزه و با نماز نشناختمت با آن همه رمز و راز نشناختمت یک م...
۱

با روزه و با نماز نشناختمت با آن همه رمز و راز نشناختمت یک م...

امام خامنه ای : " ما به آنها سیلی خواهیم زد ." #امام_خامنه_ا...

امام خامنه ای : " ما به آنها سیلی خواهیم زد ." #امام_خامنه_ا...

دلتنگ روی ماه تو هستیم، ماه ماچشمان خیس وقت سحرها گواه مامعل...
۴

دلتنگ روی ماه تو هستیم، ماه ماچشمان خیس وقت سحرها گواه مامعل...

صلی الله علیک یا أبا عبداللهافطارها به کام دلم زهر  می شود ا...
۴

صلی الله علیک یا أبا عبداللهافطارها به کام دلم زهر می شود ا...

شر‌مندۀ ‌لطف ‌بی‌کر‌ا‌نت ‌هستمشر‌مند‌ه ‌تر‌ین بندگانت ‌هستم«...
۴

شر‌مندۀ ‌لطف ‌بی‌کر‌ا‌نت ‌هستمشر‌مند‌ه ‌تر‌ین بندگانت ‌هستم«...