*^▁^*البته اصلش فرداس ولی چون فردا گناهه امروز اعلام تولد می...
۵۰

*^▁^*البته اصلش فرداس ولی چون فردا گناهه امروز اعلام تولد می...

دوستان و علاقمندان. یک زحمت فوق العاده از نوع بزرگش. دارم ا...
۵

دوستان و علاقمندان. یک زحمت فوق العاده از نوع بزرگش. دارم ا...

دوستان و علاقمندان من اطلاعاتم کمه چرا زین مالیک از این گروه...
۷

دوستان و علاقمندان من اطلاعاتم کمه چرا زین مالیک از این گروه...

متحرکه یه گروه جون من بیاین. فقد ادب و نزاکت رعایت کنین. بچ...
۱۵

متحرکه یه گروه جون من بیاین. فقد ادب و نزاکت رعایت کنین. بچ...

سیاه. ابی تیره. لازانیا.پیتزا.خورشت ماست.فسنجونخانواده .دوست...
۱۴

سیاه. ابی تیره. لازانیا.پیتزا.خورشت ماست.فسنجونخانواده .دوست...

اخخخخخخهی بچه ها.  علی بلوفو دیدین لهش کنین
۱۵

اخخخخخخهی بچه ها. علی بلوفو دیدین لهش کنین

شب همگی خوجل ♥♥
۲

شب همگی خوجل ♥♥

منم همین حسو دارم
۱

منم همین حسو دارم

هاها.
۲

هاها.

اوخهی
۱

اوخهی

اونجا اون یکی اون خانومه.  بله بله جیگریه.  عاشقشم ♥♥♥منو...
۴

اونجا اون یکی اون خانومه. بله بله جیگریه. عاشقشم ♥♥♥منو...

لبخندش اصا نابود میکنه

لبخندش اصا نابود میکنه

کی برمیگردع. ~T_T~
۱

کی برمیگردع. ~T_T~

#چالش۱.اَولــین بار چجوری بام آشنا شدی؟۲.اَوَلیـن بار چِجـور...
۱۶

#چالش۱.اَولــین بار چجوری بام آشنا شدی؟۲.اَوَلیـن بار چِجـور...

نوکیا سی و سه ده
۱۲

نوکیا سی و سه ده

مردی بگو دوروغه
۴۳

مردی بگو دوروغه

دوست گلی که این عکس و گزاشته بوده. مدلای دیگشو نداری عایا ک...
۲۳

دوست گلی که این عکس و گزاشته بوده. مدلای دیگشو نداری عایا ک...

دوستان داداشا. میوه ها. و الااااا غیر  بابای
۱۱

دوستان داداشا. میوه ها. و الااااا غیر بابای

خیلی حس خوبیه
۳

خیلی حس خوبیه

این  دیگه. فاجعس
۶

این دیگه. فاجعس