اللهم عجل لولیک الفرج

mahdieh7313

‏‏‏﷽
این روزهاکه میگزرد
هرروزدر انتظارآمدنت هستم
یادت باشه مهدی فاطمه ۱۱۸۰ ساله منتظره ...
توییتر:@mahdieh44202

#فقط خدا

#فقط خدا

#فقط خدا

#فقط خدا

#فقط خدا

#فقط خدا

#دلنوشته#دردودل#سعدی(س)#عاشق

#دلنوشته#دردودل#سعدی(س)#عاشق

#سلام_امام_زمانمچه روزے شود روزے کهصبحم را با سلامِ به شما خ...

#سلام_امام_زمانمچه روزے شود روزے کهصبحم را با سلامِ به شما خ...

#علمدار_نیامد #محرم #السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم🖤 #السلام_عل...

#علمدار_نیامد #محرم #السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم🖤 #السلام_عل...

#علمدار_نیامد #محرم #السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم🖤 #السلام_عل...

#علمدار_نیامد #محرم #السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم🖤 #السلام_عل...

#علمدار_نیامد #محرم #السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم🖤 #مذهبی #ال...

#علمدار_نیامد #محرم #السلام_علیک_یا_قمر_بنی_هاشم🖤 #مذهبی #ال...

#الهم عجل لولیک الفرج #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤 #...

#الهم عجل لولیک الفرج #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤 #...

الهی برسان چشمان نالایق ما را به کف پای مبارک اماممان همین شب ها میان خرابه های روزگاران غیبتبه

الهی برسان چشمان نالایق ما را به کف پای مبارک اماممان همین شب ها میان خرابه های روزگاران غیبتبه

#اللهم عجل لولیک الفرج #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤 ...

#اللهم عجل لولیک الفرج #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤 ...

#محرم #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤

#محرم #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤

#الهم عجل لولیک الفرج #محرم #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحس...

#الهم عجل لولیک الفرج #محرم #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحس...

#محرم #امام_حسین #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤

#محرم #امام_حسین #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤

#امام_حسین #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤

#امام_حسین #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤

#محرم #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤 #امام_حسین

#محرم #السلام_علیک_یا_ابا_عبدالله_الحسین_🖤 #امام_حسین

▪️ما را ببخش یا باقرالعلوم!در جهانی که علم را در برابر دین م...

▪️ما را ببخش یا باقرالعلوم!در جهانی که علم را در برابر دین م...

▪️هیچ غمی به بزرگیِ غمِ غروب حجت‌های خدا بر روی زمین نیست؛ ب...

▪️هیچ غمی به بزرگیِ غمِ غروب حجت‌های خدا بر روی زمین نیست؛ ب...

‏در شهر صدای آتش و آوار است برخیز، کدام خفته‌ای بیدار استای ...

‏در شهر صدای آتش و آوار است برخیز، کدام خفته‌ای بیدار استای ...

#Palestine #QudsDay

#Palestine #QudsDay