”متأسفم” به معنای عذرخواهی است یا ناراحتی؟ وقتی همه چیز در ج...
۵

”متأسفم” به معنای عذرخواهی است یا ناراحتی؟ وقتی همه چیز در ج...

قسمت دوم / دوستانی که قسمت اول رو ندیدن لطفا داحل پیج برید5....
۱

قسمت دوم / دوستانی که قسمت اول رو ندیدن لطفا داحل پیج برید5....

‍ ‍ آیا هیچ یک از نشانه هایِ یک بیداری روحی را تجربه کرده ای...

‍ ‍ آیا هیچ یک از نشانه هایِ یک بیداری روحی را تجربه کرده ای...

عصر آکواریوس انتقال از بُعد سوم به بُعد پنجم 🔻🔻 لازمه ورود ب...

عصر آکواریوس انتقال از بُعد سوم به بُعد پنجم 🔻🔻 لازمه ورود ب...

عصر آکواریوس انتقال از بُعد سوم به بُعد پنجم 🔻🔻🔥لازمه ورود ب...

عصر آکواریوس انتقال از بُعد سوم به بُعد پنجم 🔻🔻🔥لازمه ورود ب...

#پاکسازی #گروهی  متأسفم :  به خاطر هر آنچه در درون من است و ...
۱

#پاکسازی #گروهی  متأسفم :  به خاطر هر آنچه در درون من است و ...

آیا هواپونوپونو فقط در دنیای اطراف ما تاثیر می گذارد؟تاکید ه...
۱

آیا هواپونوپونو فقط در دنیای اطراف ما تاثیر می گذارد؟تاکید ه...

:heavy_black_heart:️:purple_heart:با سلام خدمت تمام هموطنان ...

:heavy_black_heart:️:purple_heart:با سلام خدمت تمام هموطنان ...

باید خودتان را مسئول همه اتفاقات بدانید، حتی اگر احساس کنید ...

باید خودتان را مسئول همه اتفاقات بدانید، حتی اگر احساس کنید ...

#پولدوست خوبم باید بتونی کاری کنی که جملات زیز بطور مداوم و ...

#پولدوست خوبم باید بتونی کاری کنی که جملات زیز بطور مداوم و ...

مشکلات( بازپخش خاطرات و خاطرات همان برنامه های غلط هستن)، حج...
۲

مشکلات( بازپخش خاطرات و خاطرات همان برنامه های غلط هستن)، حج...

#خدایا شکرتمتاسفم لطفا مراببخش متشکرم سپاسگزارم دوستت دارم آ...
۳

#خدایا شکرتمتاسفم لطفا مراببخش متشکرم سپاسگزارم دوستت دارم آ...

:tomato:فقط پاک کن و بگو "دوستت دارم ":heavy_black_heart:️ و...

:tomato:فقط پاک کن و بگو "دوستت دارم ":heavy_black_heart:️ و...

دکتر هیولن می گوید: اگر تو ماساژور یا متخصص ارتوپد بودی و کس...
۱

دکتر هیولن می گوید: اگر تو ماساژور یا متخصص ارتوپد بودی و کس...

آیا حاضریم تمام زندگی خود را به دست خداوند بسپاریم؟

آیا حاضریم تمام زندگی خود را به دست خداوند بسپاریم؟

متاسفملطفاً مرا ببخش...متشکرمدوستت دارم:heavy_black_heart:️

متاسفملطفاً مرا ببخش...متشکرمدوستت دارم:heavy_black_heart:️

"دوستت دارم" کدی است که درهای شفا را رمزگشایی می کند. اما شم...

"دوستت دارم" کدی است که درهای شفا را رمزگشایی می کند. اما شم...

هُواُپونوپونو چیست؟ یک روش پاکسازی درون است. با این روش ساده...

هُواُپونوپونو چیست؟ یک روش پاکسازی درون است. با این روش ساده...

تقصیر شما نیست، بلکه مسئولیت شماست.حقیقت این است که: اگر تو ...

تقصیر شما نیست، بلکه مسئولیت شماست.حقیقت این است که: اگر تو ...