هیچکس اینجابه طو مانند نشد...:pensive_face:
۲

هیچکس اینجابه طو مانند نشد...:pensive_face:

دلم برات تنگ میشهبرا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات می...
۲

دلم برات تنگ میشهبرا وقتایی که از عصبانیت دستتو لای موهات می...

کاش همه مثه بودیمیر باشن،همینقدر پول بگیرن ولی گل قهرمانی بز...

کاش همه مثه بودیمیر باشن،همینقدر پول بگیرن ولی گل قهرمانی بز...

just you for ever

just you for ever

گوارایِ وجودتون بچها:thumbs_up_sign::emoji_modifier_fitzpatr...

گوارایِ وجودتون بچها:thumbs_up_sign::emoji_modifier_fitzpatr...

فرق بین با جام خوابیدن و تو خواب جام دیدن:winking_face:
۳

فرق بین با جام خوابیدن و تو خواب جام دیدن:winking_face:

پشمای کمال هم تو این صحنه مثل ماها ریخت:face_with_tears_of_j...
۲

پشمای کمال هم تو این صحنه مثل ماها ریخت:face_with_tears_of_j...

just red:black_heart_suit:️
۱

just red:black_heart_suit:️

الهه هافبک دفاعی در پرسپولیس برانکو...:ok_hand_sign::emoji_m...
۱

الهه هافبک دفاعی در پرسپولیس برانکو...:ok_hand_sign::emoji_m...

تنها راهی که استقلال میتونه از این بحران خارج بشه اینکه الن ...
۳

تنها راهی که استقلال میتونه از این بحران خارج بشه اینکه الن ...

بخوانیم سرود قهرمانی...:winking_face::black_heart_suit:️:bla...
۱

بخوانیم سرود قهرمانی...:winking_face::black_heart_suit:️:bla...

زیر پرسپولیس،مثه همیشه:))))))))

زیر پرسپولیس،مثه همیشه:))))))))

چخبر....؟!:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::f...
۳

چخبر....؟!:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::f...

وضعیت سه فصل اخیر کیسه کشا:face_with_tears_of_joy::face_with...

وضعیت سه فصل اخیر کیسه کشا:face_with_tears_of_joy::face_with...

پوگبا:چیه تا حالا بز ندیدی...

پوگبا:چیه تا حالا بز ندیدی...