من درسم را خوب خوانده بودم!!!آماده برای کنکوری موفق!همه چیز ...
۴۸۶

من درسم را خوب خوانده بودم!!!آماده برای کنکوری موفق!همه چیز ...

یه شب که دیوونه وار تو دل شب میرفتیم تا جایی که انتهایی نداش...
۲۸۷

یه شب که دیوونه وار تو دل شب میرفتیم تا جایی که انتهایی نداش...

واپسین لحظات است صدای نجوا و دعاهای اهل زمین به آسمان میرسد!...
۱۲۴

واپسین لحظات است صدای نجوا و دعاهای اهل زمین به آسمان میرسد!...

#رمضانشکل دیگر #دلتنگی های من استوقتیروزه دارم به ندیدنتبه ن...
۴۱

#رمضانشکل دیگر #دلتنگی های من استوقتیروزه دارم به ندیدنتبه ن...

#دلتنگی ؛آدم را به خیابان می کشد...دلتنگم !و مردم نمی فهمندق...
۱۴

#دلتنگی ؛آدم را به خیابان می کشد...دلتنگم !و مردم نمی فهمندق...

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:...
۵۷

:loudly_crying_face::loudly_crying_face::loudly_crying_face:...

اولین قرارمان،بامِ تهران بود!بلندترین مکان را انتخاب کردم،تا...
۲۹

اولین قرارمان،بامِ تهران بود!بلندترین مکان را انتخاب کردم،تا...

دیشب بهش گفتم رابطه مون عادی نیست، دوستی نیست، من میترسمگفت ...
۱۶

دیشب بهش گفتم رابطه مون عادی نیست، دوستی نیست، من میترسمگفت ...

سلاااام من برگشتمنایب الزیاره همتون بودم؛ هم واستون نماز خون...
۹۲

سلاااام من برگشتمنایب الزیاره همتون بودم؛ هم واستون نماز خون...

آقا طلبید...یک بلیطباز یک حال عجیبپر شده از رنگ حرمرنگ یک اذ...
۹۷

آقا طلبید...یک بلیطباز یک حال عجیبپر شده از رنگ حرمرنگ یک اذ...

بیخودی نیست که اسم گل ها را از اسم زن ها انتخاب کرده اند ، م...
۴۲

بیخودی نیست که اسم گل ها را از اسم زن ها انتخاب کرده اند ، م...

من از تبُ تابِ "بهار" افتاده ام..می شود "نو برانه ی" تابستان...
۱۹

من از تبُ تابِ "بهار" افتاده ام..می شود "نو برانه ی" تابستان...

امروز وطن معنی غم را فهمیدبا سایه ی جنگ ، متّهم را فهمیداز خ...
۱۶

امروز وطن معنی غم را فهمیدبا سایه ی جنگ ، متّهم را فهمیداز خ...

«خانوم بودن» خوب استاما گاهی «دخترک» درونت را زنده کنگاهی او...
۲۹

«خانوم بودن» خوب استاما گاهی «دخترک» درونت را زنده کنگاهی او...

مشکل اینجاست که ما نه برای خودمان بلکه برای آدمهای اطرافمان ...
۲۴

مشکل اینجاست که ما نه برای خودمان بلکه برای آدمهای اطرافمان ...

شبها که دلتنگت میشوماز این شانه به آن شانه فقط غَلت میزنم......
۳۹

شبها که دلتنگت میشوماز این شانه به آن شانه فقط غَلت میزنم......

‎خودم را قانع میکنم‎که شاید نمیخواند‎که شاید به گوشش نمیرسد‎...
۱۹

‎خودم را قانع میکنم‎که شاید نمیخواند‎که شاید به گوشش نمیرسد‎...

میشود امروز کمی لطف کنی!کمی حواست به دورو برت نباشد...در خان...
۳۴

میشود امروز کمی لطف کنی!کمی حواست به دورو برت نباشد...در خان...

ﻣﺎﻣﺂﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻢ؟_ ﻧﻪﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ؟_ ...
۱۷۶

ﻣﺎﻣﺂﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻢ؟_ ﻧﻪﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ ؟_ ...

کدامتان یارمان را،برمیگردانید!؟همان هایی که،یک روز بودند و ح...
۸۰

کدامتان یارمان را،برمیگردانید!؟همان هایی که،یک روز بودند و ح...