شهربانومازنی کیجا

lovelyghoghnos

:rose: خوب بودن پیچیده نیست:rose: :birthday_cake: ۱/فروردین۵۲
۲۳/آذر/۹۴:door:

#گوناگونینگارینا دلم بردیخدایم برتوداورباد #سنایی
۶۹

#گوناگونینگارینا دلم بردیخدایم برتوداورباد #سنایی

#دلتنگی_:pensive_face:پنج شنبه ست…مسافران بهشتیآن سو چشم به ...
۳۳

#دلتنگی_:pensive_face:پنج شنبه ست…مسافران بهشتیآن سو چشم به ...

#گل_زیباییهر کسی‌ ویرانه‌ی خود را عمارت می‌کندما به تعمیر دل...
۱۶

#گل_زیباییهر کسی‌ ویرانه‌ی خود را عمارت می‌کندما به تعمیر دل...

اگر این وطن استچگونه است اسارتگاه #عدنان_الصائغ
۲۲

اگر این وطن استچگونه است اسارتگاه #عدنان_الصائغ

#گل_زیباییبر کشتی عمر تکیه کم کنکین نیل نشیمن نهنگ است #انور...
۱۷

#گل_زیباییبر کشتی عمر تکیه کم کنکین نیل نشیمن نهنگ است #انور...

#فرهنگ_ادببر ما گذشت نیک‌و‌بد اما تو روزگارفکری به حال خویش ...
۸

#فرهنگ_ادببر ما گذشت نیک‌و‌بد اما تو روزگارفکری به حال خویش ...

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...
۱۲

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...
۰

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...
۰

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...

چنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خارفردوسی
۰

چنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خارفردوسی

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...
۰

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...
۰

#شعر_ادبیاتچنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار...

#حرف_حسابحرف، باد استاما فکر، آتش است.آتش را اول باید گیراند...
۹

#حرف_حسابحرف، باد استاما فکر، آتش است.آتش را اول باید گیراند...

#حرف_دلزندگی عالی عالی ست،ولی در این بین ....  حال من مثل در...
۱۶

#حرف_دلزندگی عالی عالی ست،ولی در این بین ....  حال من مثل در...

#انسانیت_محبتباور داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حا...
۲۷

#انسانیت_محبتباور داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حا...

#عاشقانه_مادر_دختریکعبه چشمهای توست وقتی مرا تا زیارت تو می ...
۱۴۸

#عاشقانه_مادر_دختریکعبه چشمهای توست وقتی مرا تا زیارت تو می ...

#کودکی_شیطنتدنیای آزادوزیباحق طبیعی کودکان است.این یک هدیه ی...
۴۳

#کودکی_شیطنتدنیای آزادوزیباحق طبیعی کودکان است.این یک هدیه ی...

#فرهنگ_ادب_واقعیتداروغه که بادزدجماعت باشددزدی کن ازاوکه دزد...
۲۱

#فرهنگ_ادب_واقعیتداروغه که بادزدجماعت باشددزدی کن ازاوکه دزد...

#تولد_مادردخترمردادی ۸۷سالگیت مبارکخداروشاکرم ازاینکه ب این ...
۶۲

#تولد_مادردخترمردادی ۸۷سالگیت مبارکخداروشاکرم ازاینکه ب این ...

#عاشقانهبی هوا اول صبح،سخت هوایت کردم...! #میثم_بشیری
۱۸

#عاشقانهبی هوا اول صبح،سخت هوایت کردم...! #میثم_بشیری