جایَت خالیچقدر هوابرای داشتنتخوب است. . .
۵

جایَت خالیچقدر هوابرای داشتنتخوب است. . .

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺲﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻜﻦﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘ...
۱

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺲﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﻜﻦﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘ...

بــــراے مـعـنـے دلـتـنـگےاحـتـیـاج بـــ   ایــن ھمہ ڪلـمـہن...
۱۰

بــــراے مـعـنـے دلـتـنـگےاحـتـیـاج بـــ ایــن ھمہ ڪلـمـہن...

خـدایا... چه ساخته ای ؟ دل آدم هایت یکی ازیکی سنگی تر ! ! در...

خـدایا... چه ساخته ای ؟ دل آدم هایت یکی ازیکی سنگی تر ! ! در...

آدمــا ساعــت شنے نیــستنڪ  ســر و تـھـش ڪنےو دوبـــاره شــر...
۵

آدمــا ساعــت شنے نیــستنڪ ســر و تـھـش ڪنےو دوبـــاره شــر...

خدایاااااااااااااا .....تمام خنده های تلخ امروزم را میدهم!یک...
۸

خدایاااااااااااااا .....تمام خنده های تلخ امروزم را میدهم!یک...

در نبود تو برگ زردی شده اممیان برگهای سبزتاب طعنه تابستان را...
۳

در نبود تو برگ زردی شده اممیان برگهای سبزتاب طعنه تابستان را...

ســردش بود...دلـــم را بـــرایـش ســـوزانـدم...گــــــرمش ڪ ...

ســردش بود...دلـــم را بـــرایـش ســـوزانـدم...گــــــرمش ڪ ...

قـــــرار نیـــــست… بنویســــــــــم و تـــــو بخونــــــــ...

قـــــرار نیـــــست… بنویســــــــــم و تـــــو بخونــــــــ...

غــیر رویـــــت......هـر چـ  بـیــنـم......نـــــور چــــشمم...

غــیر رویـــــت......هـر چـ بـیــنـم......نـــــور چــــشمم...

آی سهرابخانه باشد طلبتدل من سخت گرفته است بگوشانه دوست کجاست...

آی سهرابخانه باشد طلبتدل من سخت گرفته است بگوشانه دوست کجاست...

درد دلت را بــه هــچکـس نـگـویــاد مـیـگـرنــد چـگونـه  دلــ...
۲

درد دلت را بــه هــچکـس نـگـویــاد مـیـگـرنــد چـگونـه دلــ...

چ کلمـه مـظـلومیــست((قــسمــت))تمام نامـردیها را گـردن مـیگ...
۲

چ کلمـه مـظـلومیــست((قــسمــت))تمام نامـردیها را گـردن مـیگ...

خدایا خسته ام!از غریبه بودن بینِ این آدمــ هااز بـے کسے از ا...

خدایا خسته ام!از غریبه بودن بینِ این آدمــ هااز بـے کسے از ا...

دردها تاریخ دارند!.!.!و حقیقت این است تاریخ،تکرار میشود
۱

دردها تاریخ دارند!.!.!و حقیقت این است تاریخ،تکرار میشود

مگه اشک چقدر وزن دارهک با جاری شدنش اینقدرسبک میشیم

مگه اشک چقدر وزن دارهک با جاری شدنش اینقدرسبک میشیم

دق کردم......پشت خنده های تلخی ک هیچگاه کسی ب آن شک هم نکرد!...
۴

دق کردم......پشت خنده های تلخی ک هیچگاه کسی ب آن شک هم نکرد!...

کی فکرش و میکرد  ی روزی   حرفامون و به  کسایی بگیم ک حتی ندی...
۲

کی فکرش و میکرد ی روزی حرفامون و به کسایی بگیم ک حتی ندی...

سکوت کردم ک غرورم  نشکند......غرورم نشکست......!دلم نابود شد...

سکوت کردم ک غرورم نشکند......غرورم نشکست......!دلم نابود شد...

طوری خاطره بسازید...ک... بعد از شما هم... بتوانند ((زندگی)) ...
۱

طوری خاطره بسازید...ک... بعد از شما هم... بتوانند ((زندگی)) ...