kiyana96

همچو خورشید به عالم نظری ما را بس
نفَسِ گرم و دلِ پر شرری ما را بس

خنده در گلشن گیتی به گل ارزانی باد
همچو شبنم به جهان چشمِ تری ما را بس

گرچه دانم که میسر نشود روز وصال
در شب هجر، امید سحری ما را بس

اگر از دیده‌ی کوته‌نظران افتادیم
نیست غم، صحبت صاحب‌نظری ما را بس

در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان
"قدسی"! از گفته‌ی شیوا، اثری ما را بس❤⚘

این حساب کاربری خصوصی میباشد