‌‌#بازخوانی بیانات رهبر انقلاب در سالگرد رحلت امام خمینی در ...
۱۹

‌‌#بازخوانی بیانات رهبر انقلاب در سالگرد رحلت امام خمینی در ...

۹۵/۳/۳ | 23/05/2016
۱۵

۹۵/۳/۳ | 23/05/2016

‌‌‌دیدار آقای احمد احمد- از پیشکسوتان مبارزه با رژیم ستم‌شاه...
۱

‌‌‌دیدار آقای احمد احمد- از پیشکسوتان مبارزه با رژیم ستم‌شاه...

متن کامل در کانال تلگرامرهبر انقلاب در پیام به افتتاحیه #مجل...
۲

متن کامل در کانال تلگرامرهبر انقلاب در پیام به افتتاحیه #مجل...

‌‌‌رهبرانقلاب: آنچه وظیفه‌ی همه‌ی ملّت اسلام و همه‌ی امّت اس...
۱

‌‌‌رهبرانقلاب: آنچه وظیفه‌ی همه‌ی ملّت اسلام و همه‌ی امّت اس...

۹۵/۳/۳ | 23/05/2016
۱

۹۵/۳/۳ | 23/05/2016

۹۵/۳/۶ | 26/05/2016
۲

۹۵/۳/۶ | 26/05/2016

#خانواده_شهادت

#خانواده_شهادت

تصاویر و متن به همراه ترجمه عربی و انگلیسی در کانال تلگرام

تصاویر و متن به همراه ترجمه عربی و انگلیسی در کانال تلگرام

@khamenei_irرهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس ...
۱

@khamenei_irرهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس ...

@ghasem.soleimani

@ghasem.soleimani

‌‌‌رهبر انقلاب: شما پاسدار انقلابید، #پاسدار_انقلاب . البتّه...

‌‌‌رهبر انقلاب: شما پاسدار انقلابید، #پاسدار_انقلاب . البتّه...