#مخاطب خاص

#مخاطب خاص

:writing_hand:... دلم مےخواهدهیچڪس ڪنارماڹ نباشدتنہا تـو باش...
۱

:writing_hand:... دلم مےخواهدهیچڪس ڪنارماڹ نباشدتنہا تـو باش...

برایت نامه ای از خون نوشتمبه لیلی ازغم مجنون نوشتموضواز چشمه...

برایت نامه ای از خون نوشتمبه لیلی ازغم مجنون نوشتموضواز چشمه...

با من بمان تا در کنارت جان بگیرمدر سینه ی طوفانیت سامان بگیر...

با من بمان تا در کنارت جان بگیرمدر سینه ی طوفانیت سامان بگیر...

بیـــا....:revolving_hearts:عشق مـــراباور ڪڹ امشبڪنارم لحظہ...

بیـــا....:revolving_hearts:عشق مـــراباور ڪڹ امشبڪنارم لحظہ...

دردلم هستی ... من اما در دل  تونیستم...در نگاهت عشق هستم...ی...
۱

دردلم هستی ... من اما در دل تونیستم...در نگاهت عشق هستم...ی...

نمی دانمتاثیر خنده‌های توستیا ور رفتن با گل‌های باغچهکه آینه...
۱

نمی دانمتاثیر خنده‌های توستیا ور رفتن با گل‌های باغچهکه آینه...

اگر دل است به جان می‌خرد هوای تو راو گر تن است به دل می‌کشد ...
۱

اگر دل است به جان می‌خرد هوای تو راو گر تن است به دل می‌کشد ...

ای که میگویی طبیب قلب های عاشقیکاش دردم را نیفزایی،مداوا پیش...
۱

ای که میگویی طبیب قلب های عاشقیکاش دردم را نیفزایی،مداوا پیش...

وقتی لباسش بوی عطر دیگری داردباید بفهمم عشق هم آخر سری داردم...
۱

وقتی لباسش بوی عطر دیگری داردباید بفهمم عشق هم آخر سری داردم...

:two_hearts: احساست را  نفس مےڪشم:rose::two_hearts:نگاهت را ...
۱

:two_hearts: احساست را نفس مےڪشم:rose::two_hearts:نگاهت را ...

....
۳۱

....