سلام به همهلینک جدید کانال کانونtelegram.me/lahaehayebakhoda...
۱

سلام به همهلینک جدید کانال کانونtelegram.me/lahaehayebakhoda...

ایا کسی که سنتی می‌خونه و به مملکت #خیانت می‌کنه و به همه مر...
۱

ایا کسی که سنتی می‌خونه و به مملکت #خیانت می‌کنه و به همه مر...

افتخار میکنن از دیدار با فتنه گرایی که سال ۸۸ یارانشون و خود...

افتخار میکنن از دیدار با فتنه گرایی که سال ۸۸ یارانشون و خود...

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم#تغییر_به_...
۲

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم#تغییر_به_...

#طعم_فقر#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم#ت...

#طعم_فقر#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم#ت...

#حقوق_کارگر#حق_خوری#اهانت#نه_به_روحانی
۱

#حقوق_کارگر#حق_خوری#اهانت#نه_به_روحانی

#تغییر_به_نفع_مردم#رییسی#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم
۲

#تغییر_به_نفع_مردم#رییسی#قالیباف#میرسلیم#اتحاد#مردم

#تغییر_به_نفع_مردم#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#مردم#اتحاد#قالیباف...

#تغییر_به_نفع_مردم#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#مردم#اتحاد#قالیباف...

#دروغ#رکود#خیانت

#دروغ#رکود#خیانت

#فقر#رکود#شیب_ملایم#روحانی_دروغگو

#فقر#رکود#شیب_ملایم#روحانی_دروغگو

#دولت_بنفش#مریم_رجوی#خیانت#اهانت#دروغ#روحانی_دروغگو
۲

#دولت_بنفش#مریم_رجوی#خیانت#اهانت#دروغ#روحانی_دروغگو

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد#تغیی...

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد#تغیی...

#امام_زمان#جمکران

#امام_زمان#جمکران

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

#خط حزب_الله

#خط حزب_الله

#برنده اصلی مردم هستند.نزارید #دروغگوها رای بیاورند

#برنده اصلی مردم هستند.نزارید #دروغگوها رای بیاورند

#قیام_مشهد#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#...

#قیام_مشهد#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#...

بعداز #قیام اصفهان و #سیل تهران ،#سونامی مشهد.#رییسی#دولت_کا...

بعداز #قیام اصفهان و #سیل تهران ،#سونامی مشهد.#رییسی#دولت_کا...

همه از اقای رییسی خوششون نمیادولی همه از #دروغگو بدشون میاد#...
۱

همه از اقای رییسی خوششون نمیادولی همه از #دروغگو بدشون میاد#...

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد

#رییسی#دولت_کار_و_کرامت#قالیباف#دولت_مردم#میرسلیم#اتحاد