گالری طلایjaavad94

jaavad94

هوالجمیل
زود قضاوت نکنیم و صبر داشته باشیم.
طلافروش. مهرماهی.
خدا در کارهامون نظر بگیریم موفقیم.
از آدم‌های نفهم تنفر دارم.
http://wisgoon.com/pin/27537098/

#Soccer Starsسلام دوستای مهربونم و عزیزای دلمامیدوارم سالم و...
۵۸

#Soccer Starsسلام دوستای مهربونم و عزیزای دلمامیدوارم سالم و...

من و حریف سر 10k
۱۰۹

من و حریف سر 10k

اومدم اعتبار بزنم که یهویی چشمم خورد به این پستم که اون موقع...
۱۸

اومدم اعتبار بزنم که یهویی چشمم خورد به این پستم که اون موقع...