تقدیم به برادران که امیدوارم همیشه تنشون سالم و زندگیشون پر ...
۱

تقدیم به برادران که امیدوارم همیشه تنشون سالم و زندگیشون پر ...

خانم افضلی عزیز روحت شاد و یادت جاویدان  در بهشت برای روحش ی...
۴

خانم افضلی عزیز روحت شاد و یادت جاویدان در بهشت برای روحش ی...

:green_heart:عوارض مصرف سوسیس - تخم مرغ :up-pointing_red_tri...
۳۸

:green_heart:عوارض مصرف سوسیس - تخم مرغ :up-pointing_red_tri...

:sparkles:نه یارینه کنارینه قراریکه دل آرام بگیرد؛که شب آرام...
۳۱

:sparkles:نه یارینه کنارینه قراریکه دل آرام بگیرد؛که شب آرام...

:face_with_head-bandage:سرفه خشک اغلب به خاطر آلرژی، سرماخور...
۲

:face_with_head-bandage:سرفه خشک اغلب به خاطر آلرژی، سرماخور...

همیشہ گفتن:cherry_blossom:دعا درحق دیگری زودتر مستجاب میشہ:c...

همیشہ گفتن:cherry_blossom:دعا درحق دیگری زودتر مستجاب میشہ:c...

دلم تنگ شده برات
۱

دلم تنگ شده برات